16:07 23/01/2021

Nhân sự Đại hội XIII: Bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ

HOÀNG LINH

"Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức đủ tài trong Đảng, trong nhân dân"...

Họp báo trước thềm Đại hội XIII của Đảng vào chiều ngày 22/1/2021
Họp báo trước thềm Đại hội XIII của Đảng vào chiều ngày 22/1/2021

Trả lời các câu hỏi của nhiều nhà báo chiều ngày 22/1/2021 về những điểm mới trong công nhân sự của Đại hội XIII của Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự cho Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

"Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, qua thẩm định của nhiều cơ quan có liên quan. Trong phương hướng nêu rõ: Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức đủ tài trong Đảng, trong nhân dân", Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

KHÔNG ĐỂ LỌT NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG, BỎ SÓT NGƯỜI TÀI 

Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Quá trình quy hoạch bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh. Quy trình này cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Những người được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Theo phương hướng công tác nhân sự, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.

Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan..., với phương châm đề ra là làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Công tác chuẩn bị nhân sự cũng được thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Quá trình chuẩn bị nhân sự kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Quy trình nhân sự được cụ thể hoá cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

CÁC "TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT" TÁI CỬ NHẬN ĐƯỢC SỰ THỐNG NHẤT CAO  

Đối với với các "Trường hợp đặc biệt" giới thiệu tái cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, việc xem xét xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước.

"Tôi khẳng định lại là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về cách làm, chúng tôi kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay. Đến giờ này, chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo"- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng giải thích về sự khác biệt của công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII.

Dẫn chứng thêm về quy trình chuẩn bị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho hay: lần này, Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Rồi tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt… Sau đó là với những trường hợp đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương. "Còn cụ thể thế nào, danh sách đó là ai, chúng tôi sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp. Tinh thần không có gì là chúng tôi không thông báo với cơ quan báo chí liên quan đến Đại hội Đảng XIII, chỉ là thời điểm nào phù hợp để thông tin", đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Tuần trước, tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.