17:33 02/02/2021

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1/2021

Đào Hưng

Tính đến ngày 20/01/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 2,02 tỷ USD, bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 1.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 2.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 3.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 4.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 5.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 6.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 7.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 8.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 9.

 

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong tháng 1 năm 2021 - Ảnh 10.