22:53 05/07/2022

Nỗ lực hành động, hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung của cả Việt Nam và Nhật Bản

Khánh Vy -

47/80 tiểu hạng mục được thực hiện tốt, 15/80 tiểu hạng mục đang được thực hiện, 6/80 tiểu hạng mục không tiến triển và 12/80 tiểu hạng mục hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản sẽ được triển khai trong thời gian tới…

Toàn cảnh cuộc họp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Toàn cảnh cuộc họp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngày 5/7 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (Keidanren) tổ chức cuộc họp đánh giá giữa kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 8.

Cuộc họp do ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Daisuke Okabe, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì.

Tham gia cuộc họp phía Việt Nam có đại diện các Bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước. Phía Nhật Bản với sự tham dự của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (Keidaren), JICA, JETRO, JBIC, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam…

Tính đến cuộc họp đánh giá giữa kỳ ngày hôm nay, 47/80 tiểu hạng mục được thực hiện tốt và đúng tiến độ, 15/80 tiểu hạng mục đang được thực hiện, 6/80 tiểu hạng mục không tiến triển và 12/80 tiểu hạng mục sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Các nhóm công tác Việt Nam – Nhật Bản đã cùng rà soát các nhóm vấn đề, đánh giá những việc đã làm được và thảo luận các đề xuất của hai phía nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Các Bộ, ngành phía Việt Nam đã rất nỗ lực, phối hợp với phía Nhật Bản thực hiện tốt các nội dung cam kết trong Kế hoạch hành động.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động không thuận lợi, việc cam kết thực hiện Sáng kiến chung chứng tỏ sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều văn bản pháp luật đã được sửa đổi và ban hành trong khuôn khổ hoạt động của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

Nhiều khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng của phía Nhật Bản đã được các bộ, ngành liên quan tiếp thu hoặc ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách, cũng như tổ chức thực thi.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác và tích cực triển khai đúng các cam kết trong nội dung Kế hoạch hành động để mang đến thành công của giai đoạn 8 nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của cả cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam.