14:50 06/09/2019

Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

An An

Ông Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020 với 53/53 phiếu đồng ý

Ông Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, khóa 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, khóa 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hôm nay (6/9), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 42, để giới thiệu và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, được giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Ký đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020 với 53/53 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định trên cương vị công tác mới, sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực hết sức mình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành;...

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.