06:00 07/05/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô

Ngân Hà -

Để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành thống kê trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 75 thành lập ngành Thống kê Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 75 thành lập ngành Thống kê Việt Nam

Ngày 6/5, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Thống kê tiếp tục phát huy vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới.

CUNG CẤP "CON SỐ BIẾT NÓI"

Dẫn lời nói của Nhà lãnh tụ V.Lenin “Thống kê kinh tế xã hội là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để nhận thức xã hội”, Phó Thủ tướng đánh giá cao dấu ấn của ngành Thống kê vào sự phát triển của đất nước thông qua việc thu thập, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội trung thực, khách quan, chính xác... xuyên suốt 75 năm hình thành và phát triển.

 

Với đội ngũ hơn 5.200 công chức, viên chức và người lao động ở khắp các bộ, ngành, địa phương; ngành Thống kê đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ "con số biết nói" thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, tạo dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều ấn phẩm, chuyên đề thống kê được biên soạn ngày càng chất lượng, nội dung ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt nhiều đối tượng dùng tin khác nhau, trong đó nổi bật có thể kể đến như: Niên giám Thống kê, Sách trắng Doanh nghiệp, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm, số liệu GDP và GRDP…

Xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý và cả năm; làm rõ thêm các vấn đề trọng tâm cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức họp báo hàng quý ở cả cấp Trung ương và địa phương, có giải trình, đảm bảo tính trung thực, khách quan số liệu thống kê, nhận được sự đồng tình cao của xã hội và người dân.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương việc Tổng cục Thống kê đã chủ động, công phu biên soạn và cập nhật số liệu để phục vụ công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội trong việc tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; xây dựng Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, ngành thống kê đã và đang hoàn thiện môi trường pháp lý, giúp hoạt động thống kê từng bước đi vào nền nếp và hội nhập. Chuyên môn, nghiệp vụ thống kê từng bước đã được đổi mới, đi vào chuyên sâu trên mọi mặt, đáp ứng ngày càng toàn diện yêu cầu đánh giá và dự báo tình hình trong nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng Huân chương  Lao động hạng Nhất cho Lãnh đạo Tổng cục Thống kê
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng Huân chương  Lao động hạng Nhất cho Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cũng từng bước đã được đổi mới, đi vào chuyên sâu trên mọi mặt. Ngành Thống kê cũng là một trong những ngành tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu từ thu thập, chuyển từ phiếu giấy truyền thống sang phiếu điện tử trên thiết bị di động và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet… Quan hệ hợp tác giữa Thống kê Việt Nam và thống kê các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng.

"DỮ  LIỆU TỐT HƠN, CUỘC  SỐNG  TỐT  HƠN"

Để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành thống kê trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.

 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ngành thống kê ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa; chỉ đạo Tổng cục Thống kê sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh công tác phân tích xây dựng các “kịch bản” phát triển kinh tế - xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các cuộc điều tra, trong đó, đặc biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

“Thông tin Tổng điều tra kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, do vậy, nếu chất lượng thông tin đầu vào không tốt, không phản ánh chính xác tình hình kinh tế - xã hội, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạch định chính sách của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nền tảng nhằm hướng tới xây dựng hệ thống thống kê Việt Nam hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Khẩn trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành các cấp.

Nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng đội ngũ ngày càng cao, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác, nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong khu vực và quốc tế theo đúng tinh thần Thống kê thế giới “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”…

Phó Thủ tướng đề nghị ngành thống kê tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đẩy mạnh cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam đã tham gia các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại. Việc hội nhập là cơ hội rất tốt để ngành thống kê có thể tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức thống kê, các nước có trình độ thống kê tiên tiến trên thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.