08:13 07/04/2011

Quý 1, HRC ước lãi 44 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 và chỉ tiêu kinh doanh quý 2/2011.

Quý 1/2011, doanh thu cao su của công ty đạt 191 tỷ đồng.
Quý 1/2011, doanh thu cao su của công ty đạt 191 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 và chỉ tiêu kinh doanh quý 2/2011.

Theo đó, trong quý 1 sản lượng khai thác của công ty đạt 477 tấn; sản lượng thu mua đạt 725 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 200 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su đạt 191 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế ước đạt 48 và 44 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty thống nhất chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý 2/2011 với sản lượng khai thác của công ty đạt 328 tấn; tổng doanh thu đạt 94,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su đạt 69,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế ước đạt 28 và 25 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã thông qua kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với sản lượng tiêu thụ tăng 200 tấn lên 4.300 tấn; giá thành tiêu thụ bình quân điều chỉnh từ 38,49 triệu đồng lên 49,23 triệu đồng. Trong đó, giã thành tiêu thụ khai thác tăng từ 34,94 triệu đồng lên 44 triệu đồng; Giá bán bình quân được điều chỉnh tăng từ 50 triệu lên 67 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu tăng từ 240,8 tỷ đồng lên 323,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 68,26 tỷ lên 95,27 tỷ đồng và điều chỉnh cổ tức bằng tiền tăng từ 20% lên 25%.