12:36 18/03/2016

Rút giấy phép hàng loạt công ty bán hàng đa cấp

Hồng Vân

Bộ Công Thương vừa rút giấy phép hoạt động của 4 công ty bán hàng đa cấp

Định kỳ 3 tháng một lần, sở công thương các tỉnh cũng phối hợp với Cục 
Quản lý cạnh tranh để kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh đa 
cấp trên địa bàn và báo cáo về Bộ Công Thương - Ảnh minh họa.<br>
Định kỳ 3 tháng một lần, sở công thương các tỉnh cũng phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh để kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn và báo cáo về Bộ Công Thương - Ảnh minh họa.<br>
Ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, 4 công ty đa cấp đã bị tước giấy phép hoạt động.

Cụ thể, ngày 11/3/2016, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 040/QLCT-GCN của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Con Đường Việt.

Tiếp đó là rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 053/QLCT-GCN đối với Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668.

Cục cũng rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 059/QLCT-GCN của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế TNC.

Cuối cùng là Công ty Cổ phần New Power Việt Nam - đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt, bị rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 049/QLCT-GCN.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 4 công ty trên - có trụ sở chính tại Hà Nội - đều được thực hiện trong năm 2015.

Trước đó, hôm 9/3, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã ra thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Liên Kết Việt.

Để có được những bước đi này, theo chỉ thị của Bộ Công Thương, các sở công thương tỉnh, thành phố đã phối hợp cùng Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường để tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền.

Định kỳ 3 tháng một lần, sở công thương các tỉnh cũng sẽ phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh để kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn và báo cáo về Bộ Công Thương, theo Chỉ thị số 02/CT-BCT.