09:00 06/07/2022

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Thanh Xuân -

Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 7-8/7/2022. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2243 Điểm thi với 42.293 phòng thi. Tính tới thời điểm hiện tại, tất cả đều hoàn thành và sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

KIỂM TRA CHẶT CHẼ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là: 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. Các địa phương còn lại được Ban chỉ đạo kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi được các lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện liên tục, xuyên suốt từ ngày 24/6 đến ngày 05/7/2022.

Thông qua hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương: hội đồng thi thực hiện nghiêm túc Quy chế, quy định; đảm bảo an toàn, bảo mật; phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng phục vụ kỳ thi hiệu quả; quan trọng nhất là đảm bảo cho thí sinh được tạo mọi điều kiện để tham gia kỳ thi có chất lượng cao nhất. Những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót của một số Hội đồng thi được Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Đoàn kiểm tra của Bộ nhắc nhở, đề nghị điều chỉnh phù hợp, theo đúng quy định.

Về tình hình chuẩn bị tại địa phương, báo cáo của các địa phương cũng như ghi nhận của các đoàn kiểm tra cho thấy hầu hết địa phương trên cả nước đều hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều địa phương đã ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hoặc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi. Tất cả các địa phương đều thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, có sự tham gia của sở, ban, ngành liên quan. Nhiều tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện. Các Ban chỉ đạo thi ở địa phương đã phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân tham gia.

Đặc biệt, để kỳ thi thành công tốt đẹp, các địa phương cũng chú trọng đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức thi; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau kỳ thi nhằm bảo đảm kỷ cương, giảm vi phạm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Ngoài ra còn có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các địa phương, nhất là các địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

ĐỀ THI GỐC ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỂ IN SAO

Liên quan đến công tác chuẩn bị đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi đã được bảo mật, an toàn, đúng quy định. Đề thi gốc được chuyển đến các Hội đồng thi ở địa phương để in sao theo quy định, bảo đảm phục vụ tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch. Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tổ chức thi. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Các sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ công tác in sao đề thi tại địa phương.

Về công tác phòng dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Y tế đã ban hành công văn 3252/BYT-MT gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. triển khai công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2002.

Những văn bản nêu trên hướng dẫn cụ thể các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp tổ chức thi đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7/2022; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Được biết, đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trong chuyến khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại địa phương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, cần xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của kỳ thi không chỉ để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ giúp nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng tuyển sinh, do đó đòi hỏi phải tổ chức kỳ thi chặt chẽ, công bằng, bảo đảm quyền lợi cho người học. “Tác động của kỳ thi tới xã hội rất lớn, cả hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức. Một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn”, Thứ trưởng chia sẻ.