15:54 21/02/2023

Sau Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước “rung chuông” ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm

Hoàng Lan -

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thiết lập đường dây nóng, đẩy mạnh thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm để chẩn chỉnh tình trạng ép khách vay mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố số điện thoại và email tiếp nhận thông tin về tình trạng này...

Người dân và doanh nghiệp than phiền vì bị nhân viên ngân hàng đề nghị mua bảo hiểm như một điều kiện để được cấp tín dụng.
Người dân và doanh nghiệp than phiền vì bị nhân viên ngân hàng đề nghị mua bảo hiểm như một điều kiện để được cấp tín dụng.

Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hang (Ngân hàng Nhà nước) và Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã  thống nhất thiết lập đường dây nóng của cả hai cơ quan để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức tín dụng về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, trong đó yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện các nội dung sau.

Thứ nhất, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản có liên quan.

Thứ hai, cung cấp các  thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm… đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích đầy đủ, rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm; không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm; nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm.

 

Số điện thoại đường dây nóng và e-mail của Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận phản ánh về tình trạng ép mua bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng: (024) 388266344/ (024) 3936.1017; e-mail: duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn

Thứ ba, rà soát, nghiên cứu xây dựng, cập nhật các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc để không gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu bán các sản phẩm bảo hiểm, không để xảy ra trường hợp nhân viên/đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm.

Thứ tư, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đại lý bao hiểm.

Tuy nhiên, gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh hiện tượng một số tổ chức tín dụng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, tăng lãi suất/ ép khách hàng tất toán khoản vay nếu hủy hợp đồng bảo hiểm, cung cấp thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm, chuyển từ tiền tiết kiệm tại ngân hàng của khách hàng sang mua bảo hiểm nhân thọ… 

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện nhân viên/đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này.

Đồng thời, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với  Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tiến hành thanh tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.