15:26 20/02/2023

Bộ Tài chính công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin và xử lý hành vi ép người vay ngân hàng mua bảo hiểm

Phan Linh -

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm công bố đường dây nóng (số điện thoại, email) để tiếp nhận thông tin 24/7 phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tại công văn số 1544 /BTC-VP về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm được ban hành ngày 20/2, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp tục yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đẩy mạnh quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm. 

Cùng đó, thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm công bố đường dây nóng (số điện thoại, email) để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên. 

Bộ này cũng yêu cầu phân công cán bộ trực 24/7 và kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu rà soát và báo cáo đánh giá rủi ro tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam; đánh giá về thực trạng số lượng, hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tái bảo hiểm so với quy mô thị trường và đặc biệt là việc tuân thủ các quy định trong hoạt động huy động, đầu tư vốn (nếu có) của các doanh nghiệp bảo hiểm tại một số lĩnh vực có hệ số rủi ro cao.

Thời gian vừa qua, dư luận cũng bức xúc về vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhiều nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm qua kênh bancasurance. Ở nhiều nơi xảy ra hiện tượng gượng ép, xung đột lợi ích và tính hiệu quả khi tổ chức tín dụng phân phối sản phẩm bảo hiểm…

Đặc thù của bancassurance là khách hàng mua bảo hiểm thường sử dụng dịch vụ của ngân hàng nên bị ảnh hưởng bởi uy tín hoặc chịu áp lực từ ngân hàng trong việc mua bảo hiểm. Trong thời gian qua, việc bán bảo hiểm của nhân viên ngân hàng cũng mang tính kiêm nghiệm, do đó, tính chuyên nghiệp, sự tập trung bán bảo hiểm không cao. Trong khi áp lực với chỉ tiêu bán hàng cũng có thể khiến nhân viên tư vấn những sản phẩm bảo hiểm không thực sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Chưa kể, hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng cũng thường hạn chế. Bên cạnh đó, do tính chất vô hình và phức tạp của sản phẩm bảo hiểm nên nhiều trường hợp không hiểu rõ rủi ro và lợi ích của sản phẩm bảo hiểm để tư vấn cho khách hàng.