18:42 24/06/2021

Sẽ kiểm toán việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị ở Thái Nguyên

Phan Nam -

Kiểm toán Nhà nước khu vực X sẽ thực hiện việc kiểm toán các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu công nghiệp; việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020... trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 23/6, tại Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã tổ chức hội nghị công bố quyết định Kiểm toán năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định này, Kiểm toán Nhà nước khu vực X sẽ thực hiện việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên và các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu công nghiệp; công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong 50 ngày kể từ ngày công bố quyết định, Kiểm toán nhà nước khu vực X sẽ làm việc trực tiếp với 5 huyện, thành thị và gần 20 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm toán tập trung vào mội số nội dung như: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật của đơn vị, địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực, những bất cập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong phạm vi kiểm toán; kịp thời phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm toán…

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X  đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, phối hợp thực hiện kiểm toán, đồng thời yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định; bám sát nội dung đề ra, tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động của địa phương, đơn vị…

Trước đó, trong đầu tháng 6, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị dự kiến đi kiểm tra là trên 100 dự án; các dự án khu dân cư, khu đô thị kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quyết toán là 17 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu các đoàn kiểm tra khi kiểm tra phải đảm bảo tuân thủ các yếu tố: pháp lý, kinh tế, chính trị, văn hóa và trên cơ sở 05 nguyên tắc: Không để thất thoát ngân sách nhà nước; không để dự án kéo dài thời gian thực hiện nhiều lần; không tiêu cực trong kiểm tra, rà soát các dự án; không chịu áp lực ngoài quy định của pháp luật; không để người dân trong vùng dự án chịu thiệt thòi.

 Trong quá trình kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời, nếu có phát hiện sai phạm chuyển cơ quan thanh tra, tùy mức độ sai phạm xem xét đề xuất chuyển đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định.