08:50 21/09/2011

Sẽ xây trung tâm vũ trụ tại Hòa Lạc

Bảo Anh

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phối cảnh dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Phối cảnh dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Vệ tinh quốc gia (VNSC) có nhiệm vụ chính là tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án xây dựng trung tâm vũ trụ đầu tiên của Việt Nam.

Trung tâm Vệ tinh quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Thủ tướng cũng giao Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam của Việt Nam nhằm phát triển công nghệ vũ trụ thành một ngành công nghệ cao phục vụ kinh tế - xã hội, theo kịp với trình độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam khi đi vào hoạt động sẽ là nơi nghiên cứu và sản xuất các vệ tinh nhỏ, phục vụ cho các nhu cầu trong nước như: dự báo thời tiết, quan trắc, thăm dò, thu phát sóng truyền thanh - truyền hình, tìm kiếm cứu nạn…