22:38 20/07/2022

SHB có Quyền Tổng Giám đốc mới

Đào Vũ -

Cùng với việc bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 20/07/2022, Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành SHB để tập trung tham gia quản trị ngân hàng...

Bà Ngô Thu Hà
Bà Ngô Thu Hà

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc sau gần 1 năm ngân hàng khuyết vị trí tổng giám đốc.

Việc bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ theo định hướng chiến lược trung dài hạn của SHB trong thời gian tới. 

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là tiến sỹ Kinh tế, có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.

Bà Hà từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc SHB, thành viên Hội đồng thành viên Công ty cổ phần chứng khoán SHB (SHBS), thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC)…

Gia nhập SHB từ năm 2008, bà Hà có hơn 11 năm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này và đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 20/7/2022, ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thôi nhiệm vụ phụ trách điều hành SHB để tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phụ trách Hội đồng Tín dụng SHB. 

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel 2 đạt gần 12%.

Dự kiến trong quý 3/2022, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để hoàn thành giao dịch bán Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC), dự kiến thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tiếp theo.