17:14 23/05/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức công bố dữ liệu giao dịch tự doanh

Kiều Linh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức công bố dữ liệu giao dịch tự doanh từ ngày 20/5/2022

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoàn Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Nội dung thông tin công bố bao gồm: Khối lượng/Giá trị mua tự doanh; Khối lượng/Giá trị bán tự doanh; Tổng khối lượng/Giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán. Thời điểm công bố: cuối ngày giao dịch.

Trước đó, ngày 17/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cũng đã chính thức công bố thông tin số liệu tự doanh của công ty chứng khoán. 

Dữ liệu tự doanh xưa nay không được các Sở Giao dịch chứng khoán công bố công khai ra thị trường mà chỉ bán cho tổ chức trung gian là các công ty dịch vụ tài chính, chứng khoán trên thị trường. Nhà đầu tư muốn có được dữ liệu tự doanh thường phải xem qua đơn vị thứ ba này. Tuy nhiên, từ ngày 1/3, HOSE ngừng cung cấp dữ liệu cho họ khiến toàn thị trường mù mờ về dữ liệu tự doanh.

Trước phản ứng dữ dội của thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị các Sở giao dịch chứng khoán tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày 23/5/2022.