19:36 08/09/2022

Thanh tra đột xuất hai trường cao đẳng nghi cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo

Thanh Xuân -

Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thanh tra đột xuất tại Cao đẳng Dược Hà Nội và Cao đẳng Lê Quý Đôn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản quyết định "Về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp" tại hai trường cao đẳng là Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến thời điểm thanh tra và các giai đoạn liên quan. Thời hạn thanh tra không quá 7 ngày làm việc.

Trước đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản hoả tốc gửi Hiệu trưởng các trường: Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Cao đẳng Lê Quý Đôn khi có liên quan đến những thông tin phản ánh về tình trạng cấp bằng tốt nghiệp không cần qua đào tạo được phản ánh.

Còn Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ cũng đã có văn bản gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, báo cáo về việc nhà trường không liên quan đến nội dung phản ánh.

Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ cũng nhận xét bước đầu: không có nội dung nào ghi nhận Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ có hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Về nội dung thông tin phản ánh, tại thời điểm thanh tra chưa phát hiện thấy có tài liệu, hợp đồng, chứng từ thể hiện hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Chưa phát hiện có hoạt động giao dịch tài chính nào giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn; Nhà trường đã và đang sử dụng mẫu phiếu thu tiền không giống với mẫu phiếu thu tiền được đăng tải trong nội dung phản ánh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có yêu cầu Đoàn thanh tra tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện cuộc thanh tra, thu thập, xác minh, nghiên cứu, xem xét tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành dược, trọng tâm công tác liên doanh, liên kết đào tạo chuyên ngành dược giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 7/2022, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế theo quy định.