09:42 28/07/2016

Thành viên nữ duy nhất của Chính phủ được tín nhiệm cao

Nguyễn Lê

Quốc hội đã phê chuẩn toàn bộ thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tái đắc cử với số phiếu thuận cao.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tái đắc cử với số phiếu thuận cao.
Sáng 28/7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách phê chuẩn, chỉ có một nhân sự mới là ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đề nghị phê chuẩn làm bộ trưởng của bộ này.

Kết quả, cả 26 thành viên đều được phê chuẩn với số phiếu thuận đều trên 80%.

5 phó thủ tướng gồm các ông Trương Hoà Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đều được trên 90% phiếu thuận.

Người được tỷ lệ phiếu thuận cao nhất là Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với 97,77%.

Các vị khác được tiếp tục phê chuẩn làm bộ trưởng gồm: ông Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Đinh Tiến Dũng (Bộ Trường Bộ Tài Chính), ông Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Phạm Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Xây dựng), ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), ông Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Nguyễn Ngọc Thiện, (Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), ông Chu Ngọc Anh (Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ), ông Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội Vụ), ông Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), ông Trương Quang Nghĩa (Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải),  ông Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thành viên nữ duy nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được phê chuẩn với số phiếu thuận cao thứ 7 trong 21 vị bộ trưởng, trưởng ngành với 93,52% tổng số đại biểu đồng ý.

Bốn vị trưởng ngành được tái phê chuẩn gồm Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.

Như lần phê chuẩn trước, ông Đỗ Văn Chiến vẫn dẫn đầu về số phiếu thuận với tỷ lệ 97,57%.

Vẫn đứng cuối cùng trong bảng "xếp hạng" là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ông Dung được 400 phiếu thuận, bằng 80,97% đại biểu gật đầu và 86 vị có quan điểm ngược lại.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các vị nói trên, có hiệu lực thi hành ngay sau khi thông qua.

Tổng số đại biểu Quốc hội là 494, có 488 vị tham gia bỏ phiếu. Sau đây là kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 5 phó thủ tướng và 21 bộ trưởng, trưởng ngành (kết quả xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tỷ lệ tính trên tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả phê chuẩn 5 phó thủ tướng
 
1. Ông Phạm Bình Minh: 488 phiếu hợp lệ, 483 đồng ý (97,77%), 5 không đồng ý (1,01%).

2. Ông Vương Đình Huệ: 488 phiếu hợp lệ, 476 đồng ý (96,36%), 12 không đồng ý (2,43%).

3. Ông Vũ Đức Đam: 488 phiếu hợp lệ, 473 đồng ý (95,75%), 15 không đồng ý (3,04%).

4. Ông Trương Hoà Bình: 487 phiếu hợp lệ, 469 đồng ý (94,94%), 18 không đồng ý (3,64%).

5. Ông Trịnh Đình Dũng: 488 phiếu hợp lệ, 445 đồng ý (90,08%), 43 không đồng ý (8,70%).

Kết quả phê chuẩn các thành viên khác

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: 487 phiếu hợp lệ, 482 đồng ý (97,57%), 5 không đồng ý (1,01%).
 
2. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng: 487 phiếu hợp lệ, 477 đồng ý (96,56%), 10 không đồng ý (2,02%).

3. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: 486 phiếu hợp lệ, 473 (95,75%), 13 không đồng ý (2,63%).

4. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính: 487 phiếu hợp lệ, 468 đồng ý (94,74%), 19 không đồng ý (3,85%).

5. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ: 484 phiếu hợp lệ, 464 đồng ý (93,93%), 20 không đồng ý (4,05%).

6. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 487 phiếu hợp lệ, 464 đồng ý (93,93%), 23 không đồng ý (4,66%).

7. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế: 487 phiếu hợp lệ, 462 đồng ý (93,52%), 25 không đồng ý (5,06%).

8. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 486 phiếu hợp lệ, 458 đồng ý (92,71%), 28 không đồng ý (5,67%).

9. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương: 487 phiếu hợp lệ, 458 đồng ý (92,71%), 29 không đồng ý (5,87%).

10. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 485 phiếu hợp lệ, 454 đồng ý (91,90%), 31 không đồng ý (6,28%).

11. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: 485 phiếu hợp lệ, 453 đồng ý (91,70%), 32 không đồng ý (6,48%).

12. Ông Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 485 phiếu hợp lệ, 452 đồng ý (91,50%), 33 không đồng ý (6,68%).

13. Ông Ngyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch: 486 phiếu hợp lệ, 452 đồng ý (91,50%), 34 không đồng ý (6,88%).

14. Ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: 487 phiếu hợp lệ, 451 đồng ý (91,30%), 36 không đồng ý (7,29%).

15. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 487 phiếu hợp lệ, đồng ý 449 (90,89%), 38 không đồng ý (7,69%).

16. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp: 487 phiếu hợp lệ, 448  đồng ý (90,69%), 39 không đồng ý (7,89%).

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng: 485 phiếu hợp lệ, 444 đồng ý (89,88%), 41 không đồng ý (8,30%).

18. Ông Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ: 487 phiếu hợp lệ, 439 đồng ý (88,87%), 48 không đồng ý (9,72%).

19. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 485 phiếu hợp lệ, 428 đồng ý (86,64%), 57 không đồng ý (11,54%).

20. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 484 phiêu hợp lệ, 412 đồng ý (83,12%), 72 không đồng ý (14,52%).

21. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 486 phiếu hợp lệ, 400 đồng ý (80,97%), 86 không đồng ý (17,41%).