09:48 27/07/2016

Trình Quốc hội cơ cấu nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ mới

Nguyễn Lê

27 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tán thành đề nghị của Thủ tướng về cơ cấu số lượng của nhiệm kỳ mới.<br>
Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tán thành đề nghị của Thủ tướng về cơ cấu số lượng của nhiệm kỳ mới.<br>
Sáng 27/7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Theo đó, cơ cấu Chính phủ gồm: Thủ tướng, 5 phó thủ tướng trong đó có một phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Dự kiến phân công  các phó thủ tướng chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa giáo - văn xã, nội chính, ngoại giao.

17 bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.  

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Chính phủ giữ nguyên cơ cấu số lượng, có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tán thành đề nghị của Thủ tướng về cơ cấu số lượng của nhiệm kỳ mới như đã nêu trên.

Cơ cấu này được cho là được kế thừa các khoá trước và phù hợp với nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc phân công các lĩnh vực phụ trách cho các phó thủ tướng trong đó có một phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo cơ quan thẩm tra là hợp lý và đảm bảo sự tương quan trong quan hệ đối ngoại.

Một số ý kiến tại cơ quan thẩm tra đề nghị nên có một phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp. Có ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về nhiệm vụ của Phó thủ tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Đinh cho biết.