06:55 27/01/2021

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có hình dáng như thế nào?

Hà Giang

Thẻ được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt

Mặt trước của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử - Ảnh: Bộ Công an.
Mặt trước của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử - Ảnh: Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực từ ngày 23/1/2021.

Theo đó, Thông tư số 06 quy định thẻ căn cước công dân có hình chữ nhật chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ¬± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm. Thẻ được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Mặt trước của thẻ căn cước công dân gắn chip này gồm các thông tin: bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry;

Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence;

Mặt sau gồm các thông tin sau: bên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ căn cước công dân; chíp điện tử.

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có hình dáng như thế nào? - Ảnh 1.

Mặt sau của thẻ căn cước công dân.

Và bên phải, từ trên xuống: có 2 ô gồm vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ.

Cùng đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước công dân và lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Ngôn ngữ khác trên thẻ là Tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Bộ Công an cho biết, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư số 06 có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân theo quy định tại Thông tư số 06. 

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư số 06 có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.