18:52 13/05/2022

Thêm 6 mã cổ phiếu của Việt Nam lọt rổ MSCI Frontier Market Index

Thuỷ Tiên -

Cổ phiếu Việt Nam tại hai rổ MSCI Frontier Market Index và MSCI Frontier Markets Small Cap Index đều đang chiếm tỷ trọng cao nhất...

Trong đợt review tháng 5/2022, MSCI đã quyết định thêm 6 mã cổ phiếu Việt Nam là DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ danh mục MSCI Frontier Market Index. Bên cạnh đó, MSCI còn thêm 5 mã cổ phiếu nước ngoài vào danh mục.

Ngược lại, MSCI quyết định loại ra 1 mã Pakistan, 1 mã Estonia, 1 mã Mauritius và không có mã nào từ Việt Nam.

Như vậy, số lượng cổ phiếu thành phần danh mục của MSCI Frontier Markets Index - chỉ số tham chiếu cho quỹ MSCI Frontier Markets Index ETF - tăng lên thành 99 mã.

Tỷ trọng rổ MSCI Frontier Market Index
Tỷ trọng rổ MSCI Frontier Market Index

Trong đó, tại ngày 29/4, Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số MSCI Frontier Markets Index với 28,74%, tăng gần 2% so với mức cuối tháng 1/2022. Ba vị trí tiếp theo trong rổ đang thuộc về Morocco với 10,27%; Bahrain với 9,25% và Iceland với 7,57%.

Được biết, HPG là cổ phiếu có tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục của MSCI Frontier Market Index. Còn nếu xét trong top 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất của danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index có sự góp mặt của 4 mã Việt Nam khác là VIC, VHM, MSN và NVL.

Cũng tại kỳ cơ cấu lần này, rổ danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index được thêm mới 19 cổ phiếu. Trong đó 12 cổ phiếu Việt Nam và 7 cổ phiếu nước ngoài. Xác cổ phiếu Việt Nam được thêm vào bao gồm BCG, BWE, CEO, FRT, IDC, NLG, PC1, SCS, ITA, HUT, CTR và VIX.

Trái lại, 8 mã cổ phiếu Việt Nam bị loại ra khỏi MSCI Frontier Markets Small Cap Index bao gồm: DIG, DGC, FLC, KDH, DPM, SSI, VGC và VND. Trong đó, DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND được chuyển lên chỉ số MSCI Frontier Market Index. Ngoài ra, MSCI còn quyết định loại 8 mã cổ phiếu nước ngoài ra khỏi danh mục.

Tỷ trọng rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index
Tỷ trọng rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index

Như vậy, số lượng cổ phiếu trong rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index sẽ tăng lên 176 cổ phiếu. Tại ngày 29/4, Việt Nam cũng đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index với 26,52%. Hai vị trí tiếp theo vẫn thuộc về Bangladesh với 14,94% và Iceland với 14,31%. Top 10 tỷ trọng lớn nhất của danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index có sự góp mặt của 4 cổ phiếu Việt Nam là VND, SSI, DGC và KDH.

Tất cả các thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới đây.