16:39 18/03/2022

Thị giá 92.000 đồng, FPT dự kiến phát hành hơn 6,6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Hà Anh

Công ty dự kiến phát hành 2.107.000 cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao của Công ty và 4.537.265 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên level 4 trở lên...

Biểu đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm.
Biểu đồ giá cổ phiếu FPT từ đầu năm.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 7/4 tới tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2022, FPT lên kế hoạch doanh thu đạt 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2021 - trong đó, doanh thu từ khối công nghệ đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 21,1%; doanh thu khối viễn thông đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 14,8% và doanh thu khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 32,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 7.618 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ (6.337 tỷ đồng).

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" đối với FPT với giá mục tiêu 120.600 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 33,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,5%, dựa trên giá đóng cửa phiên hôm nay (chốt phiên ngày 17/3 là 92.000 đồng/cp).

Trong năm 2022, FPT dự kiến sẽ dành 1.200 tỷ đồng đầu tư vào khối công nghệ; 2.000 tỷ đồng đầu tư khối viễn thông; 800 tỷ đồng dành cho khối giáo dục và khác. Tổng đầu tư là 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty dự kiến phát hành 2.107.000 cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao của Công ty. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 21 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đồng thời, Công ty dự phát hành 4.537.265 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên level 4 trở lên có thành tích đóng góp năm 2021 với giá chào bán 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và theo danh sách đính kèm, có 171 cán bộ nhân viên được mua số cổ phiếu ESOP đợt này.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2021, FPT dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%. Trong đó, Công ty đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021; 10% còn lại sẽ được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt. Thời gian dự kiến trước khi kết thúc quý III/2022. Ngoài ra FPT sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%, thời gian cùng với thực hiện chia cổ tức bằng tiền.

Về chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, Công ty dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ 20%. Tuy nhiên, tỷ lệ có thể quyết định lại trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.