14:50 01/11/2021

Thông qua phương án chào bán, HHV tăng vốn điều lệ lên 5.347 tỷ đồng

Ngân Hà

Xem xét chiến lược phát triển kinh doanh trong trung hạn và cân nhắc các cơ hội đầu tư mới tiềm năng trong giai đoạn 2021-2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã CK: HHV-UPCoM) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 5.347 tỷ đồng…

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến sáng ngày 1/11/2021.
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến sáng ngày 1/11/2021.

Sáng ngày 1/11, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, cùng một số nội dung khác.

Kết thúc quý 3/2021, doanh thu của HHV đạt 1.245 tỷ đồng (hoàn thành 96,8% kế hoạch cả năm), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 218 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm.

Với kết quả này, HHV tiếp tục “nâng” mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch gốc).

Giai đoạn 2021 – 2025, HHV tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm bao gồm: hoạt động đầu tư; hoạt động thi công xây lắp; hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

Đặc biệt, xem xét chiến lược phát triển kinh doanh trong trung hạn và cân nhắc các cơ hội đầu tư mới tiềm năng trong giai đoạn 2021 - 2022, các cổ đông tham dự Đại hội đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của HHV lên 5.347 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong năm 2022, HHV dự kiến sẽ đầu tư vào các dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh... cũng như một số dự án bất động sản khác thông qua đa dạng các hình thức như góp vốn đầu tư trực tiếp, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần.... Tổng số vốn tham gia đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng.