07:19 06/03/2015

Thu ngân sách từ dầu thô hiện như thế nào?

Ngô Trang

“Giá dầu thô của Việt Nam hai tháng đầu năm bình quân đạt 57,5 USD/thùng - giảm 42,5 USD so với dự toán”

Bộ Tài chính nhìn nhận, đà giảm giá dầu thô đã chững lại nhưng chưa thật vững chắc.<br>
Bộ Tài chính nhìn nhận, đà giảm giá dầu thô đã chững lại nhưng chưa thật vững chắc.<br>
Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình thu, chi ngân sách hai tháng đầu năm 2015.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2/2015 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 151,87 nghìn tỷ đồng - bằng 16,7% dự toán và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng - tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, song nhìn chung số thu ngân sách đã có bước tăng mạnh cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với cùng kỳ năm 2014.

Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá, trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 29,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 16,1% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước tăng 20,1% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014...

Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 18 địa phương thu đạt trên 20% dự toán; 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 8 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu về dầu thô thực hiện tháng 2 ước 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Đến giữa tháng 2/2015, đà giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đã cơ bản dừng lại và bước đầu được cải thiện, nhưng theo đánh giá của Bộ Tài chính thì vẫn chưa thật chắc chắn, khi mức giá vẫn khoảng 49 - 54 USD/thùng.

“Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam hai tháng đầu năm bình quân đạt 57,5 USD/thùng - giảm 42,5 USD so với dự toán. Sản lượng thanh toán sau hai tháng ước đạt 2,43 triệu tấn, bằng 16,5% kế hoạch”, Bộ Tài chính cho biết.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng chi ngân sách tháng 2/2015 ước đạt 77,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 172,2 nghìn tỷ đồng - tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Bội chi ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán năm.

Tính đến ngày 26/2/2015 đã thực hiện phát hành được 40,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi ngân sách và cho đầu tư phát triển, bằng 14,7% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi ngân sách và cho đầu tư phát triển năm 2015.