13:15 20/09/2022

Thừa Thiên-Huế: Bổ sung phương án bán năm 2022 đối với cơ sở nhà đất đang để trống

Thanh Xuân

Cơ sở nhà đất bổ sung cho phương án bán: Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế-nhà trực, nhà xe, số 1 Hà Huy Tập (sân thể thao ngoài trời khu vực giai đoạn 2), diện tích đất 12.346m2, diện tích nhà 427m2; Đoàn bóng đá Huế-Nhà ở vận động viên tại 97 Bà Triệu, diện tích đất 654m2, diện tích nhà 319,5m2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐND thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các cơ sở nhà đất loại khỏi phương án bán năm 2022 là: Cơ sở nhà, đất cũ tại phường Hương Long số 14 Nguyễn Hoàng, TP. Huế, diện tích đất 272m2 và diện tích nhà 103m2; Cơ sở nhà đất số 107 Chi Lăng, TP. Huế có diện tích đất 160,7m2, diện tích nhà 160,7m2; Nhà khách UBND huyện A lưới địa chỉ tổ dân phố 4, thị trấn A lưới, huyện A lưới với diện tích đất 1.965,3m2 và diện tích nhà 642,8 m2.

Ngoài ra, còn có cơ sở nhà đất bổ sung cho phương án bán năm 2022 gồm: Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - nhà trực, nhà xe, địa chỉ số 1 Hà Huy Tập, TP. Huế (sân thể thao ngoài trời khu vực giai đoạn 2) với diện tích đất là 12.346m2 và diện tích nhà 427m2; Đoàn bóng đá Huế - nhà ở vận động viên địa chỉ tại 97 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP. Huế, diện tích đất 654m2, diện tích nhà 319,5m2.

Liên quan đến 2 cơ sở nhà đất bổ sung vào phương án bán năm 2022, trước đó, trong Tờ trình số 8957/TTr-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thực hiện Dự án quảng trường văn hóa trung tâm (khu vực Nhà thi đấu Bà Triệu) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua chủ trương tại Kết  luận số 267/KL-TV và Kế hoạch số 24/KH-UBND, nhưng hiện trạng trên phạm vi dự án lại có khu nhà ở vận động viên tại số 97 Bà Triệu thuộc Đoàn bóng đá tỉnh và các sân thể thao ngoài trời thuộc Trung tâm  thể thao tỉnh do Sở Văn hóa thể thao quản lý. Theo quy định thì 2 cơ sở hoạt động sự nghiệp nêu trên sẽ được  xử lý theo phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

Ngoài ra, một số cơ sở nhà đất có vị trí gắn với quy hoạch chỉnh trang, mở  rộng hạ tầng nên việc giữ lại chờ thực hiện dự án xong mới thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn  hoặc giữ lại để bổ sung quỹ đất phục vụ thiết chế công cộng. 

Do vậy, việc bổ sung phương án “Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp lại là cần thiết. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo phương  án: “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với một số khu nhà đất có giá trị thương mại cao là cơ sở quan trọng để hình thành quỹ nhà, đất có vị trí sinh lợi, lợi thế kinh doanh cao và có nhiều tiềm năng lớn nhằm kêu gọi các nhà đầu tư có nguồn lực thực hiện đầu tư các dự án du lịch. 

Riêng hai cơ sở hoạt động sự nghiệp: Khu nhà ở vận động viên tại 97 Bà  Triệu thuộc Đoàn bóng đá tỉnh và các sân thể thao ngoài trời thuộc Trung tâm thể thao tỉnh hiện đang để trống. Do đó, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 cơ sở hoạt động sự nghiệp này không ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn bóng đá tỉnh và Trung tâm thể thao tỉnh.