07:06 09/03/2021

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhân sự trình Quốc hội vào ngày 15/3

Quang Trung

Phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét, cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: TTXVN

Ngày 8/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã quyết định chương trình dự kiến phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới. 

Tại phiên họp này, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Buổi chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14; và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 24/3 - 7/4 theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, với nhiều thời gian được dành để kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước.

Trước đó, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác chuyển giao nhiệm vụ, kiện toàn các chức danh của bộ máy Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc.

"Công tác chuẩn bị cho việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo phải rất cẩn thận, từ in phiếu phải bảo đảm chính xác, an toàn đến việc kê khai tài sản của người được giới thiệu ứng cử", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết. "Các cơ quan như Ban Công tác đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng phải cùng phối hợp phục vụ tốt cho công tác nhân sự tại kỳ họp 11".