13:56 29/09/2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021

Ngọc Hân

Bức tranh kinh tế 9 tháng có nhiều gam màu trầm, nhiều chỉ số vĩ mô bị kéo tụt bởi dịch Covid-19. Trong đó, lần đầu tiên GDP hàng quý ghi nhận mức tăng trưởng âm; nhập siêu hơn 2 tỷ USD trong 9 tháng; ngành du lịch bị đóng băng hoàn toàn...

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ 3 GIAI ĐOẠN 2011-2021 (%)

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG GIAI ĐOẠN 2014-2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 9 THÁNG 2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG ÍT HOẶC GIẢM TRONG 9 THÁNG 2021 (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/9/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/9/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 9 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG 9 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 9 THÁNG 2021 (DOANH NGHIỆP)

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NĂM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG 9 THÁNG 2021 (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)