07:18 02/02/2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số

Đào Vũ

Tiếp đà năm 2020, bức tranh kinh tế Việt Nam tháng đầu tiên năm 2021 nổi lên với rất nhiều điểm sáng như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao 22,2%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,9%

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 1.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 2.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 3.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 4.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 5.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 6.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 7.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 8.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 9.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 10.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 11.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 12.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 13.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 14.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 15.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2021 qua các con số - Ảnh 16.