18:11 30/04/2021

Toàn cảnh về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam

Những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối như: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại…

Kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index 2020
Kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index 2020