20:37 27/10/2022

Tổng giám đốc VAMC tiếp tục giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ AMC

Vũ Phong

Câu lạc bộ AMC sẽ tăng cường sự trao đổi hàng hóa trên thị trường mua, bán nợ nhằm minh bạch hóa thông tin, thúc đẩy hoạt động của Sàn giao dịch nợ...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 27/10, Câu lạc bộ Xử lý nợ (Câu lạc bộ AMC) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức bầu thành bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ II (2022-2024).

Theo đó, Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới gồm 5 đại diện tới từ: Công ty Quản lý tài sản (VAMC); Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC); Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC); Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank AMC); Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank AMC).

Trong đó, ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc VAMC tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thắng cho biết, tại đề án “Tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ có định hướng về việc phát triển thị trường mua bán nợ.

Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện những tồn tại, hạn chế của hoạt động mua bán và xử lý nợ xấu. Trong khi đó, muốn tạo ra sự ổn định bền vững cho hệ thống ngân hàng, cần phải có những giải pháp cấp thiết thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ xấu tập trung.

Xuất phát từ thực tế đó, Câu lạc bộ Xử lý nợ trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được ra đời theo Quyết định số 35/QĐ-HHNH ngày 17/09/2020 của Hiệp hội Ngân hàng, với tổng số 23 thành viên gồm: Công ty quản lý tài sản (VAMC) và 22 Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (các AMC) của 22 tổ chức tín dụng.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2022 là nhiệm kỳ đầu tiên Câu lạc bộ Xử lý nợ chính thức đi vào hoạt động sau thời gian 2 năm vận động thành lập. Trong nhiệm kỳ này, Câu lạc bộ AMC chú trọng thực hiện: Trao đổi và đối thoại chính sách thông qua các tọa đàm, hội thảo; chia sẻ thông tin, chính sách pháp luật liên quan đến nghiệp vụ xử lý nợ; khuyến khích sự tham gia và các sáng kiến phát triển thị trường mua, bán nợ của toàn thể hội viên; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của hội viên liên quan đến hoạt động xử lý nợ gửi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam…

Về phương hướng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Thắng cho biết, Câu lạc bộ AMC sẽ tiếp tục tổng hợp, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu nhằm đảm bảo hỗ trợ hoạt động xử lý nợ xấu một cách an toàn, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động mua, bán và xử lý nợ.

Đồng thời, tập hợp, rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách gửi các bên liên quan và báo cáo Hiệp hội Ngân hàng để biết và phối hợp; Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tăng cường sự trao đổi hàng hóa trên thị trường mua, bán nợ nhằm minh bạch hóa thông tin, thúc đẩy hoạt động của Sàn giao dịch nợ; Phát triển thị trường mua, bán nợ xấu tập trung, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm; Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai nghiệp vụ mua, bán và xử lý nợ; Cập nhập thông tin mới về các hoạt động liên quan đến phát triển thị trường mua bán nợ xấu.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các thành viên đều đề nghị Câu lạc bộ xem xét mở rộng thành viên tham gia bởi công tác xử lý nợ ngân hàng còn có khối xử lý nợ trực thuộc ngân hàng cũng như mở rộng thành viên liên kết là các công ty đấu giá để cộng hưởng sức mạnh.

Ngoài ra, đại diện Công ty MB AMC cho biết, các công ty AMC đang gặp nhiều khó khăn khi xử lý nợ và mong muốn có khung pháp lý vững chắc và ổn định tạo điều kiện cho việc xử lý nợ.

Tương tự, đại diện các Công ty AMC VietinBank, Agribank, Eximbank, KienlongBank… cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý nợ và đề nghị Câu lạc bộ tổ chức nhiều hơn các hội nghị, tọa đàm có sự tham gia của các cơ quan có liên quan… để kịp thời tìm biện pháp tháo gỡ.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã ghi nhận các ý kiến của thành viên Câu lạc bộ AMC. Cũng theo Đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát, khi các công ty AMC có văn bản kiến nghị, trong phạm vi thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước đều đã có công văn hướng dẫn cụ thể.

"Trường hợp những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước đều đã có ý kiến, gửi các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ cho các công ty AMC", đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát nhấn mạnh.