09:51 26/05/2023

TP.HCM hướng tới hệ sinh thái công nghệ giáo dục

Minh Hà -

Ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng tới phát triển hệ sinh thái công nghệ giáo dục cho thành phố…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) ký kết hợp tác cùng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Dũng.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) ký kết hợp tác cùng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Dũng.

Theo đó, một trong những công việc trước mắt của hai sở này sẽ là thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nâng cao năng lực về quản lý và đào tạo trên địa bàn.

Ngoài ra, hai sở sẽ tìm hướng đi đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao hiệu quả dạy và học. Trong đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng nền tảng lưu trữ toàn vẹn kết quả học tập cho học sinh TP.HCM, có tính liên thông với các dữ liệu khác. Đồng thời, hai sở sẽ thiết kế các giải pháp tối ưu hóa nguồn lực cho giáo dục và đào tạo tại TP.HCM, nhất là trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng cho biết, hai đơn vị sẽ triển khai nhiều dự án để tạo được hệ sinh thái công nghệ giáo dục. Bên cạnh đó sẽ thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao nghiên cứu.

Ba nhiệm vụ lớn được ông Nguyễn Việt Dũng đưa ra. Một là hỗ trợ công tác quản lý của ngành giáo dục, ứng dụng công nghệ sao cho tiện lợi nhất. Hai là ứng dụng mô hình, công cụ nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy. Ba là tìm kiếm các mô hình hợp tác công - tư trong giáo dục, qua đó đẩy mạnh đưa các thành tựu nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Ngoài việc giải quyết những bài toán công nghệ giáo dục trước mắt, TP.HCM cũng sẽ hướng tiệm cận với những công nghệ của thế giới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao hiệu quả của việc nhanh chóng áp dụng công nghệ giáo dục trong dịch Covid-19. Khi dịch bệnh qua đi, công nghệ là động lực cho giáo dục thành phố phát triển. Bên cạnh đó, hiện trong quản lý dạy và học ở TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn về mặt công nghệ.

Bên cạnh đó, ông Hiếu thừa nhận hiện trong quản lý dạy và học ở TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn về mặt công nghệ. Một số thách thức bao gồm thiếu dữ liệu, hệ thống quản lý kết quả dạy - học và nền tảng liên kết giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường còn hạn chế.

“Ngành giáo dục thành phố rất mong muốn có thể nhận được sự quan tâm, nghiên cứu từ các bên liên quan để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ giáo dục đồng bộ tại TP.HCM. Nhờ vậy, việc dạy và học, quản lý giáo dục ở thành phố có thể trở nên hiệu quả và thông minh”, ông Hiếu chia sẻ.