17:12 23/05/2023

Nâng cao chất lượng giáo dục trung học từ dự án của ADB

Đỗ Như -

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2...

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý Chương trình. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý Chương trình. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2017-2023. Mục tiêu chung của chương trình là tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học, tạo sự chuyển biến rõ nét về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và phân luồng học sinh sau THCS, THPT.

Sau 6 năm triển khai, chương trình đã cải thiện chất lượng và nâng cao kết quả học tập, năng lực cạnh tranh của học sinh. Các chỉ số đầu ra đã khẳng định chương trình đã đạt được mục tiêu.

Việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho 131 trường trung học của 45 tỉnh và 7 trường THCS, THPT, THPT chuyên và trường thực hành sư phạm của 5 cơ sở giáo dục đại học đã hỗ trợ triển khai Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ và tạo điều kiện cho các trường này tăng cường chất lượng dạy học, đảm bảo việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 có chất lượng.

Các công trình được xây mới, cải tạo giúp các nhà trường bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai đổi mới các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

Chương trình đã cung cấp cho 79 trường trung học “Thiết bị tăng cường giảng dạy khoa học - công nghệ cho các trường trung học phổ thông”, 145 trường trung học “Thiết bị tăng cường giáo dục hướng nghiệp”, 199 trường trung học “Thiết bị hỗ trợ các trường ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn” và 28 trường/trung tâm được cung cấp “Thiết bị hỗ trợ giáo dục cho trẻ khuyết tật”.

Báo cáo hiệu quả đầu tư đối với các trường được hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ chương trình tại 23 tỉnh cho thấy, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng thiết thực nhu cầu dạy và học theo mục tiêu của chương trình.

Chương trình cũng biên soạn 4 bộ tài liệu về: tâm lý, kỹ năng tư vấn, kỹ năng mềm và phát triển năng lực học sinh; về STEM, giáo dục hướng nghiệp; về giáo dục hòa nhập, giáo dục cho học sinh di cư, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; về kiểm định chất lượng giáo dục trung học.

Chương trình đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tập huấn cho hàng chục nghìn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, hỗ trợ thực hiện đánh giá NAM, PISA, TALIS.

Đây là những hoạt động quan trọng có tác dụng nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục trung học và góp phần đưa giáo dục Việt Nam từng bước hội nhập với giáo dục thế giới.

Đại diện ADB khẳng định, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 là một trong số ít những dự án của ADB tại Việt Nam hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí thực hiện sớm hơn 6 tháng so với ngày đóng khoản vay. 

Đại diện ADB bày tỏ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới để nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học, để học sinh Việt Nam ngày càng có chất lượng học tập tốt hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cáo quá trình triển khai và kết quả của chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Theo Thứ trưởng, chương trình đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, rõ thành phần, cơ chế tài chính, rõ người, rõ việc; đặc biệt là sự tham gia tích cực trên tinh thần hỗ trợ, tài trợ, đồng hành, chia sẻ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Từ đó đạt kết quả tốt với 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; là dự án có tỷ lệ giải ngân cao, tiết kiệm được chi phí.

“Chất lượng, hiệu quả của chương trình, sản phẩm đặt ra đã đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Báo cáo của các đơn vị thụ hưởng đều thể hiện rõ nét hiệu quả sau đầu tư. Một số chính sách được ban hành cũng có đóng góp của chương trình. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trực tiếp đi kiểm tra, tổng kết và đánh giá các mục tiêu chương trình đặt ra đã đạt được, hiệu quả giải ngân cao, hiệu quả sau đầu tư được đánh giá tốt”, Thứ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh tới việc duy trì, phát huy vì sự phát triển bền vững của chương trình.

Thứ trưởng đề nghị các trường học thụ hưởng quan tâm tới công tác quản lý, khai thác và sử dụng, có báo cáo kết quả hằng năm. Các sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị. Các đơn vị của Bộ tiếp tục có những chỉ đạo, kiểm tra về đảm bảo hiệu quả sau đầu tư.

Vì hạn sử dụng của thiết bị, cơ sở vật chất không phải vô cùng. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phải tham mưu lãnh đạo tỉnh để tiếp tục duy trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tiếp tục bổ sung. Có kế hoạch lan tỏa tài liệu, mô hình trang thiết bị này cho các trường khác, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp, cách dạy cách học cho địa phương.