09:07 17/12/2022

Trên 1.211.000 khách hàng được cơ cấu nợ đã được cập nhật thông tin trên CIC

Vũ Phong -

Hiện tại, tổng số chủ thể dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của CIC đã tăng lên 53,1 triệu khách hàng vay năm 2022, tăng 79% với năm 2021...

Tổng Giám đốc CIC Cao Văn Bình báo cáo tại hội nghị
Tổng Giám đốc CIC Cao Văn Bình báo cáo tại hội nghị

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa tổ chức "Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2022".

Báo cáo hoạt động thông tin tín dụng, Tổng Giám đốc CIC Cao Văn Bình cho biết, trong năm 2022, CIC đã thực hiện đôn đốc các tổ chức tín dụng gửi báo cáo về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, CIC đã kiểm soát và cập nhật thông tin cho trên 1.211.000 khách hàng báo cáo theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN với tổng dư nợ quy đổi là trên 798.900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CIC cũng vẫn tiếp tục mở rộng thu thập thông tin từ các bộ, ngành để nâng cao độ phủ và chiều sâu của kho dữ liệu. Trong đó, các thông tin về doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch và đầu tư được thay đổi, cập nhật mới 100%, với 300 nghìn báo cáo tài chính doanh nghiệp; hàng triệu thông tin khách hàng có mua hàng trả chậm từ các doanh nghiệp bán lẻ...

Đặc biệt, CIC đã mở rộng thu thập thông tin tín dụng của khách hàng từ tổ chức tự nguyện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Ngoài ra, theo ông Bình, CIC và C06 đã thống nhất chọn phương án kết nối offline để làm sạch 51 triệu hồ sơ khách hàng trong kho dữ liệu CIC và và phương án online qua API để làm sạch các hồ sơ phát sinh hàng tháng.

Trên cơ sở đó, độ phủ thông tin tín dụng được cải thiện rõ rệt, nâng tổng số chủ thể dữ liệu trong cơ sở dữ liệu lên 53,1 triệu khách hàng vay năm 2022 tăng 5,2 triệu (79%) với năm 2021.

Ước tính năm 2022, CIC cung cấp các sản phẩm cảnh báo và báo cáo Ngân hàng Nhà nước cho trên 9.800 lượt truy cập của các Vụ, Cục, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố qua website báo cáo của Ngân hàng Nhà nước; cung cấp thông tin về tình hình tín dụng của trên 1.596.000 khách hàng...

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc, nhằm tiếp tục hỗ trợ tổ chức tín dụng, người dân và doanh nghiệp khắc phục các khó khăn của đại dịch Covid-19, CIC đã gia hạn chính sách giảm trừ 50% tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng cho tổ chức tín dụng – tương ứng khoảng 655,7 tỷ đồng (tính đến hết tháng 6/2022). Ngoài ra, CIC tiếp tục thực hiện cung cấp các tài khoản để truy cập, tra cứu sản phẩm miễn phí cho ngân hàng chính sách cấp tín dụng đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng đánh giá hoạt động thông tin tín dụng là một trong những trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính. Những kết quả của CIC vừa qua cho thấy quy mô của Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao độ phủ thông tin tín dụng.

Phó thống đốc cho biết thêm, triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Do đó, CIC cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động thông tin tín dụng để phục vụ tốt hơn yêu cầu thông tin của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng; đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia, nâng cao độ phủ và duy trì chiều sâu thông tin; hoàn thành kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, làm sạch kho dữ liệu, phát triển hoạt động nghiệp vụ; mở rộng kết nối với các nguồn dữ liệu phi truyền thống khác ngoài ngành.

"Đặc biệt, CIC cũng phải đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin, trong đó ưu tiên việc duy trì hệ thống hoạt động liên tục; đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu kết nối, khai thác thông tin của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng; thực hiện tốt chính sách an toàn thông tin", Phó Thống đốc nhấn mạnh.