21:43 22/04/2022

Uỷ ban Chứng khoán ra tay xử phạt hàng loạt doanh nghiệp niêm yết

An Nhiên -

Trong hai ngày từ 20/4 đến 22/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hàng loạt doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, ngày 20/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín.

Chứng khoán Sài gòn Thương Tín (SBS) bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Trong giai đoạn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 11/6/2021, tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Diễn biến cổ phiếu SBS.
Diễn biến cổ phiếu SBS.

Trong cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần. Công ty này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, báo cáo tài chính Quý 1,2,3,4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu: BCTC Quý 3 năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Diễn biến cổ phiếu PVE.
Diễn biến cổ phiếu PVE.

Đến ngày 21/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Thiết bị điện không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh của: Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2019, năm 2020 và báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020.

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HSX và chậm công bố thông tin trên hệ thống các tài liệu: Giải trình biến động kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính Quý 1/2020 và 06 tháng đầu năm 2021.

Công ty chậm công bố thông tin trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Hồ sơ chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngày 31/3/2020; Giải trình biến động lợi nhuận Quý 4/2020, Quý 1/2021; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 04/10/2021. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/4/2021.

Diễn biến THI.
Diễn biến THI.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày họp: 26/5/2021, ngày CBTT: 24/5/2021 và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.

Diễn biến cổ phiếu HAH.
Diễn biến cổ phiếu HAH.

Liên quan đến các vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán, tại Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế diễn ra chiều 22/4 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội (TPHCM) kiến nghị phải kịp thời phát hiện và xử lý ngay, nghiêm tất cả các vi phạm trên thị trường chứng khoán ở tất cả các mặt, kể cả khâu công bố thông tin chưa kịp thời, chưa đúng quy định.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

"Thông tin công bố của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư chưa bảo đảm tính chính xác. Có những doanh nghiệp thậm chí làm ăn thua lỗ nhưng giá chứng khoán tăng tính bằng nhiều lần, không theo quy luật nào...

Rồi nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi liệu có hay không việc thao túng, làm giá của chính các công ty chứng khoán, hình thức xử phạt chưa phù hợp... Vì những việc đó, trong thời gian gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý nghiêm sai phạm để làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ nhà đầu tư

Ai vi phạm phải xử lý nhưng quan trọng nhất là bảo vệ các nhà đầu tư chân chính chiếm đại đa số trên thị trường, xử một người để cứu nhiều người, bảo vệ đa số các nhà đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.