18:29 25/11/2020

Vàng, chứng khoán Mỹ sinh lời ra sao trong 10 năm qua?

Ngọc Trang

Tính từ đầu năm tới ngày 31/10/2020, vàng là tài sản sinh lời tốt nhất cho nhà đầu tư, lên tới 21,9%

Vàng là tài sản mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất từ đầu năm đến nay, với tỷ suất lợi nhuận cao gấp hơn 4 lần so với trái phiếu Mỹ. Trong khi đó, các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) khiến các nhà đầu tư lỗ nhiều nhất do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế giữa đại dịch Covid-19. 

Vàng, chứng khoán Mỹ sinh lời ra sao trong 10 năm qua? - Ảnh 1.