14:24 29/06/2021

VDSC: Chính sách tiền tệ hỗ trợ sẽ tiếp tục được duy trì

An Nhiên -

Hệ thống ngân hàng đã giảm lãi suất cho 480.839 khách hàng với dư nợ 3.508 nghìn tỷ đồng, tương đương với 36,5% tổng dư nợ...

Trong báo cáo cập nhật về tăng trưởng tín dụng 6 tháng năm 2021, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng đà tăng tín dụng chậm lại do đợt bùng phát Covid-19 mới nhất.

Tháng 6/2021, các khoản vay mới tiếp tục được mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn so với tháng trước do đợt bùng phát Covid-19 mới nhất. Tính đến ngày 15/6/2021, tổng tín dụng tăng 5,1% so với đầu năm, so với mức tăng 4,7% tại thời điểm 15/5/2021. Theo Ngân hàng nhà nước, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2021 có thể đạt 5,5-6,0%, cao hơn mức tăng 3,6% trong 6 tháng năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch tăng 7,4% trong 6 tháng 2019.

Mặt khác, tính đến ngày 15/6/2021, cung tiền (M2) tăng 4,0% so với đầu năm. Mặc dù khoảng cách giữa tăng trưởng cho vay và tăng cung tiền đã nới rộng trong ba tháng qua, nhưng lãi suất liên ngân hàng đã ổn định trở lại vào tháng 6/2021. Tại thời điểm 23/6/2021, lãi suất cho vay qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 3 các kỳ hạn tháng lần lượt ở mức 1,14%, 1,34%, 1,51%, 2,02% và 1,82%. Ngoại trừ kỳ hạn 1 tháng, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn khác giảm 0,2-0,4 điểm % so với đầu tháng 6/2021.

VDSC: Chính sách tiền tệ hỗ trợ sẽ tiếp tục được duy trì - Ảnh 1

Tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn yếu trong nửa đầu năm 2021. Cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên tăng 4,9% trong 6 tháng năm 2021, cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng chuyển sang các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với tăng trưởng tín dụng chung nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các loại hình tín dụng.

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn yếu, dư nợ cho vay đối với nhóm này chỉ tăng 3,9% so với mức tăng 1,5% trong quý 1/2021. Mặt khác, trong nửa đầu năm 2021, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 4,8% so với cuối năm 2020 trong khi cho vay công nghiệp hỗ trợ tăng 6,9% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng mạnh lần lượt lên 9,0% và 14,5% so với cuối năm 2020.

Về tín dụng cho lĩnh vực rủi ro, tín dụng chảy vào lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng ở mức 5,5% so với cuối năm 2020 trong nửa đầu năm 2020. Cùng với bất động sản, tín dụng chứng khoán tăng 3,0% so với cuối năm 2020. Trong khi đó, tín dụng cho các dự án BOT, BT giảm 1,7% so với cuối năm 2020. Số liệu cho vay tiêu dùng chưa được công bố nhưng Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng vào các phân khúc rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

VDSC: Chính sách tiền tệ hỗ trợ sẽ tiếp tục được duy trì - Ảnh 2

Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021, các ngân hàng tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Số lượng khách hàng được cơ cấu lại nợ hoặc hỗ trợ trả nợ/lãi không thay đổi nhiều so với đầu tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên,  nhiều khách hàng được vay với lãi suất ưu đãi hơn trước.

Tính đến hết tháng 5/2021, các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu trả nợ cho 257.602 khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch với dư nợ trị giá 337 nghìn tỷ đồng (~ 3,5% tổng dư nợ). Các ngân hàng cũng hỗ trợ 676.690 khách hàng (với dư nợ 1.278 nghìn tỷ đồng) bằng cách miễn/giảm lãi đối với các khoản nợ hiện có và khoanh/miễn trả nợ. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho 480.839 khách hàng với dư nợ 3.508 nghìn tỷ đồng, tương đương với 36,5% tổng dư nợ.

Trong thời gian tới, VDSC dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ để tiếp sức cho nền kinh tế trong bối cảnh phức tạp của đợt bùng phát Covid-19 mới nhất.

Tuy nhiên, tốc độ tăng cung tiền chậm lại cho thấy Ngân hàng Nhà nước chưa sử dụng đến biện pháp bơm thanh khoản trên diện rộng và vẫn tập trung vào mục tiêu mở rộng tín dụng có chọn lọc. Điều này hàm ý là sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng các chính sách hiện thời, đồng thời thắt chặt kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 10 ngân hàng đề xuất nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang cân nhắc đề xuất này nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng tín dụng.