16:48 22/02/2022

VIAC tiếp tục đăng ký bán 5,5 triệu cổ phiếu CII

Hà Anh

VIAC đăng ký bán tiếp 5,5 triệu cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận nhằm đầu tư., từ ngày 25/2 đến ngày 25/3/2022.

Biểu đồ giá CII thời gian qua.
Biểu đồ giá CII thời gian qua.

VIAC (No.1) Limited Partnership thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).

Theo đó, VIAC đăng ký bán 5,5 triệu cổ phiếu CII từ ngày 10/1 đến ngày 8/2, tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký trên mà VIAC không bán được do giá chưa đạt kỳ vọng. VIAC là cổ đông có liên quan đến Thành viên HĐQT CII là ông Nguyễn Hồng Sơn.

Do đó, VIAC đăng ký bán tiếp 5,5 triệu cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận nhằm đầu tư. Nếu thành công, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.964.821 cổ phiếu, chiếm 0,71%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 25/2 đến ngày 25/3/2022.

Trước đó, CII đăng ký bán hết 44.329.870 cổ phiếu quỹ, nhằm cân đối tài chính công ty. Thời gian giao dịch từ ngày 24/1 - 22/2/2022.

Mới đây, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, CII ghi nhận lỗ trong quý 4 do chi phí lãi vay cao. Cụ thể: CII công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 73% so với cùng kỳ còn 644 tỷ đồng và lỗ 375 tỷ đồng so với khoản lỗ 31 tỷ đồng trong quý 4/2020.

Theo VCSC, những kết quả thấp này trong quý 4/2021 chủ yếu do ghi nhận bàn giao bất động sản kém và chi phí lãi vay cao trong quý. Trong năm 2021, doanh thu thuần của CII giảm 47% còn 2,9 nghìn tỷ đồng; ngoài ra, công ty báo lỗ 341 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của CII giảm mạnh so với cùng kỳ trong năm 2021 chủ yếu do doanh thu BĐS giảm 67% so với cùng kỳ, được bù đắp một phần bởi doanh thu thu phí tăng 29% so với cùng kỳ. Trong năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) của CII đạt 239 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính ròng là 368 tỷ đồng, chủ yếu là do vị thế đòn bẩy cao của công ty.

VCSC cho biết, doanh thu năm 2021 của CII chỉ hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi, mà chúng tôi chủ yếu cho rằng là do (1) doanh thu BĐS thấp hơn dự kiến từ dự án BĐS Sơn Tịnh tại Quảng Ngãi và dự án 152 Điện Biện Phủ tại TP. HCM, bên cạnh (2) doanh thu xây dựng thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, CII báo lỗ 341 tỷ đồng trong năm 2021 so với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi là 47 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với các dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD của CII trong quý 4 và năm 2021.
KQKD của CII trong quý 4 và năm 2021.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CII đã có 5 phiên tăng liên tiếp và 1 đừng ở mức tham chiếu đạt 33.700 đồng/cổ phiếu với 2.326.280 đơn vị được giao dịch.