17:29 27/03/2012

Viet Capital Bank được tăng trưởng tín dụng 17%

Nhật Nam

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2012 với dự kiến tăng trưởng tín dụng tới 17%

Viet Capital Bank là tên gọi mới của Ngân hàng Gia Định từ đầu năm 2012.
Viet Capital Bank là tên gọi mới của Ngân hàng Gia Định từ đầu năm 2012.
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2012 với dự kiến tăng trưởng tín dụng tới 17%.

Cụ thể, báo cáo của Viet Capital Bank đưa ra định hướng dư nợ cấp tín dụng trong năm 2012 là 5.125 tỷ đồng, ứng với mức tăng trưởng 17% so với năm 2011. Mức tăng trưởng dự kiến đó ứng với nhóm cao nhất theo cơ chế phân nhóm giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Viet Capital Bank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là phải đến tháng 8/2011 ngân hàng này mới đạt được mức vốn trên để đảm bảo quy định về vốn pháp định hiện hành.

Ngoài kế hoạch tín dụng, Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng tổng tài sản đạt 28.000 tỷ đồng trong năm 2012, tăng 65%; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 53%.

Viet Capital Bank là tên gọi mới của Ngân hàng Gia Định từ đầu năm 2012. Đi cùng với việc đổi tên, ngân hàng này cũng vừa chính thức công bố Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là bà Nguyễn Thanh Phượng.