09:34 14/06/2007

Việt Nam - Lào - Thái Lan cùng "mở cửa" vận tải đường bộ

Quỳnh Lam

Đại diện Chính phủ 3 nước đã thảo luận về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới

Cửa khẩu Lao Bảo.
Cửa khẩu Lao Bảo.
Đại diện Chính phủ 3 nước đã thảo luận về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới.

Tại cuộc thảo luận ngày 13/6 tại Hà Nội, các bên sẽ thống nhất đưa ra dự thảo “Thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam - Lào - Thái Lan về hoạt động vận tải đường bộ”, đồng thời xây dựng dự thảo “Ghi nhớ về thực hiện hiệp định vận tải qua lại biên giới đối với vận tải hàng hóa và người tại 2 cặp cửa khẩu: Lao Bảo (Việt Nam) - Dansavanh (Lào); Savanhnakhet (Lào) - Mukdarn (Thái Lan)”.

Bản thỏa thuận và bản ghi nhớ sẽ được các bên chính thức ký kết tại hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức tại Lào vào tháng 7/2007.

Theo dự thảo các văn bản trên, ôtô chở khách du lịch, hàng hóa của Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ được vào trong lãnh thổ của nhau thông qua các trạm kiểm sóat biên giới trong thời hạn không quá 30 ngày mà không phải nộp thuế, phí nhập khẩu. Các nước cũng sẽ công nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện của nhau.

Bên cạnh đó, phương tiện của mỗi nước sẽ được phép tạm nhập trong thời hạn tối đa 30 ngày, được miễn nộp thuế, phí nhập khẩu và miễn ký quỹ bảo lãnh hải quan. Nhiên liệu và dầu bôi trơn chứa trong các thùng chứa nguyên thủy của phương tiện, dụng cụ bảo dưỡng, phụ tùng dự phòng với số lượng hợp lý cũng được miễn nộp thuế và phí nhập khẩu.

Đối với khách du lịch, khi qua các cửa khẩu nêu trên sẽ được miễn yêu cầu thị thực trong thời hạn không quá 30 ngày với điều kiện phải có một hộ chiếu thông thường hợp lệ (chỉ cần có 1 hộ chiếu là có thể qua cửa khẩu 2 nước còn lại).

Các bên cũng thống nhất: tiếp tục miễn trừ cho hàng hóa quá cảnh quốc tế (không bị kiểm tra hải quan thông thường tại biên giới, không bị áp tải hải quan trong lãnh thổ quốc gia). Tiếp tục miễn trừ cho hàng hóa quá cảnh không bị bất kỳ các khoản phí và thuế hải quan; công nhận các tổ chức bảo đảm, phát hành của nhau; ưu tiên cho việc thông quan đối với hàng hóa dễ hư hỏng…

Để thực hiện các nội dung trên, Chính phủ Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ thành lập một ủy ban hỗn hợp. Ủy ban này đóng vai trò đầu mối hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan; là diễn đàn thảo luận, hòa giải những tranh chấp có thể phát sinh…

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục phó Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đây là hành động cụ thể hóa Hiệp định Vận tải qua lại biên giới Tiểu vùng sông Mêkông (tham gia gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia). Theo ông, việc ký kết và thực hiện thỏa thuận, ghi nhớ giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ thúc đẩy giao thương giữa các nước; mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp vận tải du lịch, vận tải hàng hóa.