08:25 01/05/2021

Vietnam Airlines báo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 14.218 tỷ đồng

Hà Anh -

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ...

Tốc độ giảm doanh thu cao hơn tốc độ giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận của công ty mẹ giảm mạnh trên 2.793 tỷ đồng.
Tốc độ giảm doanh thu cao hơn tốc độ giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận của công ty mẹ giảm mạnh trên 2.793 tỷ đồng.

Cụ thể: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 7.500 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm còn 11.329 tỷ đồng, lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 3.870 tỷ đồng - cùng kỳ âm 632 tỷ đồng; lỗ trong công ty liên doanh, liên kết là gần 23,6 tỷ, cùng kỳ âm 14,5 tỷ.

Kết quả, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm gần 4.975 tỷ đồng, tăng gần gốp đôi cùng kỳ năm ngoái (2.748 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm gần 4.890 tỷ đồng. EPS âm 3.448 đồng.

Vietnam Airlines lý giải: Đại dịch Covid 19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu trong có Vietnam Airlines. Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2021 chủ yếu là doanh thu cung cấp dịch vụ của công ty mẹ giảm 63,5% - tương đương giảm 9.558,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu cũng cấp dịch vụ giảm mạnh 63,7% so với cùng kỳ tương đương 8.511 tỷ đồng (doanh thu nội địa giảm 25,8%, quốc tế giảm mạnh 97,1%; doanh thu thuê chuyển giảm 83,5%); Tổng chi phí quý 1/2021 của công ty mẹ giảm 41,2% tương đương giảm hơn 6.765 tỷ đồng; Tốc độ giảm doanh thu cao hơn tốc độ giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận của công ty mẹ giảm mạnh trên 2.793 tỷ đồng;

Lợi nhuận trên BCTC hợp nhất quý 1/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ thì ngoài giảm lợi nhuận công ty mẹ còn do lợi nhuận các công ty con cung cấp dịch vụ hàng không như Vacs, Skypec, Viags... cùng giảm mạnh.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Vietnam Airlines giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm còn 60.580 tỷ; Nợ phải trả tăng từ 56.489,8 tỷ lên 59.549 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chỉ còn 1.030 tỷ đồng.

Cũng tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 14.218 tỷ đồng - trong khi vốn góp chủ sở hữu là 14.182,9 tỷ đồng. Nếu không khắc phục được tình trạng này, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ nguy cơ bị huỷ niêm yết. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ 15/4.

Mới đây, Vietnam Airlines đã có văn bản giải trình kết quả kinh doanh công ty mệ năm 2020 lỗ sau thuế là 8.754 tỷ đồng và lỗ sau thuế hợp nhất năm 2020 là 11.178 tỷ đồng.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng đưa ra các giải pháp ứng phó như: Thu hẹp quy mô sản xuất, đàm phán với các chủ tầu thuê, các nhà cung cấp để giảm giá và giãn hoãn tiến độ thanh toán, cắt giảm chi phí.... Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tăng cường sử dụng các khoản vốn vay ngân hàng để bù đắp thanh khoản.

Ngoài ra, theo Nghị quyết của Chính phủ, Vietnam Airlines triển khai các giải pháp tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư để bổ sung dòng tiền, vừa cải thiện thu nhập.

Đặc biệt, đối với Vietnam Airlines, ngoài chính sách hỗ trợ chung thì Nhà nước với tư cách là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối (trên 80% vốn điều lệ) đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính như: gia hạn trả nợ khoản vay được chính phủ bảo lãnh, cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% cho tổ chức tín dụng để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

Đồng thời, cho phép Vietnam Airlines phát hành cổ phiếu chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với mức tối đa 8.000 tỷ đồng. Được biết, gói tài chính này nhằm mục tiêu bổ sung dòng tiền, hỗ trợ thanh khoản để Vietnam Airlines duy trì hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn, Vietnam Airlines đang triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để giải ngân gói hỗ hợ của Nhà nước.