14:18 03/11/2016

Xem xét trách nhiệm hậu Formosa: "Làm đến đâu công bố đến đó"

Hà Minh

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định trách nhiệm liên quan đến Fosmosa sẽ được công khai cho dân biết

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 3/11.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 3/11.</span>
Toàn bộ công việc giải quyết sự cố hậu Formosa, Đảng và Nhà nước đã làm hết sức khẩn trương, triệt để, giải quyết đồng bộ các vấn đề, trong đó sẽ xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm quản lý nhà nước, nhưng việc làm đó đòi hỏi khách quan theo đúng quy định.

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 3/11.

Trước đó, trong phiên thảo luận sáng 2/11, đại biểu Trần Công Thuật (Quảng Bình) băn khoăn vì đến nay chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm về vấn đề xả thải của Formosa, chưa chỉ ra ai là người chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước đối với vấn đề Formosa.

Khẳng định sẽ xử lý khách quan, Bộ trưởng Hồng Hà nói tiếp, Đảng có Uỷ ban kiểm tra, Nhà nước có thanh tra, rồi các cơ quan có các cấp uỷ đảng, ban cán sự, quá  trình xem xét sẽ làm từ dưới lên trên, làm rất kỹ, có sự thống nhất sẽ công bố cho toàn dân, cái đó không che đậy, không né tránh..

Riêng về trách nhiệm của Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói, hiện nay đang phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra các dấu hiệu. Bộ Tài nguyên - Môi trường, ban cán sự Đảng đã kiểm điểm, báo cáo, chờ cấp trên xem xét, kết luận. 

Nhưng đánh giá một tổ chức, một con người thì phải làm đúng quy trình, quy định liên quan. Như Thủ tướng đã nói, tất cả những việc đó sẽ làm, làm đến đâu công bố đến đó cho dân, Bộ trưởng trao đổi.

Vẫn theo Bộ trưởng, việc kiểm điểm cán bộ đang được triển khai, đến nay chưa ký quyết định nào cả. Đối với người đã nghỉ hưu thì có cấp uỷ ở đó sẽ xử lý, có Uỷ ban kiểm tra Trung ương theo thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý. Tất cả mọi việc đều làm theo quy định về công tác kiểm của Đảng, theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ.