21:15 14/11/2016

Yêu cầu truy trách nhiệm tại hai dự án của Petro Vietnam

Bảo Quyên

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ phạm vi trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong từng dự án và theo từng giai đoạn

Nhà máy sơ xợi Đình Vũ có vốn đầu tư hơn 300 triệu USD nhưng thua lỗ nặng.<br>
Nhà máy sơ xợi Đình Vũ có vốn đầu tư hơn 300 triệu USD nhưng thua lỗ nặng.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo đối với kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy Sản xuất xơ sợi Đình Vũ, do Thanh tra Chính phủ đệ trình.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kết luận và kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra số 2634/KL-TTCP ngày 3/10/2016 và Kết luận thanh tra số 2632/KL-TTCP ngày 3/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ khi công bố chính thức kết luận thanh tra và tiến hành xử lý sau thanh tra: Phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hậu quả thiệt hại và thua lỗ của từng dự án; xác định rõ phạm vi trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong từng dự án và theo từng giai đoạn, từ giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy đến giai đoạn đưa nhà máy vào hoạt động.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tổ chức đánh giá hiệu quả của từng dự án, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án phát triển nhiên liệu sinh học trong thời gian tới phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) kiểm tra, làm rõ thực trạng hoạt động của từng dự án, khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, giải quyết những tồn tại và đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc những nội dung kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ có tổng mức đầu tư là 325 triệu USD, nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng liên tục bị gián đoạn, mức lỗ của dự án trong năm 2014 là 1.085 tỷ đồng, năm 2015 là 1.308 tỷ đồng, chưa kể nợ phải trả gần 7.000 tỷ đồng.

Sau 2 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do lỗ nặng nên nhà máy chạy phập phù và nhiều lần phải đắp chiếu, đến cuối năm 2015 thì dừng hẳn.

Trong khi đó, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất có tổng mức đầu tư 1.493 tỷ đồng và đội vốn lên mức 1.887 tỷ đồng. Dự án đã đi vào hoạt động chỉ trong vòng hơn 1 tháng nhưng đã lỗ tổng cộng 408,9 tỷ đồng và hiện không còn vốn lưu động để hoạt động.

Thanh tra Chính phủ cũng đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại 2 dự án nói trên, trong đó có kiến nghị xử lý trách nhiệm một số cá nhân, tập thể có liên quan.