15:37 03/10/2019

10 nơi có nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Phương Linh

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách những nơi có nhiều người siêu giàu nhất thế giới, trong đó Mỹ chiếm tới 31%

Theo báo cáo về người siêu giàu thế giới - World Ultra Wealth Report 2019 mới được hãng nghiên cứu Wealth-X công bố, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đứng dầu chiếm tới 72% số lượng người siêu giàu trên toàn cầu, Business Insider cho biết.

Báo cáo này định nghĩa người siêu giàu là những cá nhân có tài sản có thể đầu tư trị giá từ 30 triệu USD trở lên. Năm 2018, thế giới có tổng cộng 265.490 cá nhân siêu giàu, tăng 1.365 người với năm 2017, còn tổng tài sản giảm 362 tỷ USD - tương đương 1,5%. Mỹ tiếp tục dẫn đầu danh sách khi chiếm tới 31% lượng người siêu giàu trên thế giới.

Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều người siêu giàu nhất thế giới. 

10. Thuỵ Sỹ

10 Switzerland's

Số lượng cá nhân siêu giàu: 6.145 (giảm 4%)

Tổng giá trị tài sản: 808 tỷ USD (giảm 7,8%)

9. Italy 

9 Italy

Số lượng cá nhân siêu giàu: 6.270 (tăng 5,1%) 

Tổng giá trị tài sản: 708 tỷ USD (tăng 2,2%)

8. Hồng Kông

8 Hong Kong

Số lượng cá nhân siêu giàu: 8.950 (giảm 10,6%)

Tổng giá trị tài sản: 1.180 tỷ USD (giảm 9%)

7. Anh

7 UK

Số lượng cá nhân siêu giàu: 9.575 (tăng 2,2%)

Tổng giá trị tài sản: 1.010 tỷ USD (giảm 2,4%)

6. Pháp

6 France

Số lượng cá nhân siêu giàu: 10.145 (tăng 0,1%)

Tổng giá trị tài sản: 1.050 tỷ USD (giảm 3%)

5. Canada

5 Canada

Số lượng cá nhân siêu giàu: 10.395 (giảm 4,1%)

Tổng giá trị tài sản: 1.050 tỷ USD (giảm 8,8%)

4. Đức

4 Germany

Số lượng cá nhân siêu giàu: 15.685 (tăng 4%)

Tổng giá trị tài sản: 1.850 tỷ USD (tăng 1,7%)

3. Nhật Bản

3 Japan

Số lượng cá nhân siêu giàu: 17.855 (giảm 0,3%)

Tổng giá trị tài sản: 1.670 tỷ USD (giảm 0,8%)

2. Trung Quốc

2 China

Số lượng cá nhân siêu giàu: 24.965 (tăng 1,3%)

Tổng giá trị tài sản: 3.760 tỷ USD (giảm 1,3%)

1. Mỹ

1 United State

Số lượng cá nhân siêu giàu: 81.340 (tăng 2,2%)

Tổng giá trị tài sản: 9.840 tỷ USD (giảm 0,1%)