12:03 15/08/2013

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Thanh Hải

Tổ chức Du lịch thế giới công bố báo cáo về các "điểm nóng" du lịch toàn cầu, những nơi hút khách quốc tế nhiều nhất