16:15 09/09/2021

18 lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021

Nhĩ Anh -

Những người có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ ngành, địa phương...

Vinh danh 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021.
Vinh danh 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Trong khuôn khổ hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021 ngày 9/9/2021, Ban tổ chức đã công bố 18 lãnh đạo chuyển đổi số Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

18 Lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn theo hai khối trung ương và địa phương. Trong đó, có 10 lãnh đạo chuyển đổi số khối trung ương được vinh danh là lãnh đạo các đơn vị phụ trách công nghệ thông tin, dịch vụ công tại các bộ, ngành, cơ quan khối trung ương.

Ở khối địa phương, có 8 lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông được vinh danh với những đóng góp tích cực trong công tác triển khai chuyển đổi số tại địa phương.

Chương trình Bình chọn và vinh danh lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Câu lạc bộ CEO&CIO tổ chức trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam trong vài năm gần đây đã có những bước tiến ấn tượng.

Không chỉ là nhận thức, Chính phủ Việt Nam đã có những định hướng, kế hoạch và bước đi cụ thể, đúng đắn như ban hành chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Xây dựng và vận hành hiệu quả cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới Chính phủ số.

Nhiều lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, từ an ninh quốc phòng đến y tế giáo dục, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, tài nguyên môi trường… đều có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương trên toàn quốc cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tích hợp các dịch vụ công tại địa phương lên cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển đổi số các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Nhìn tổng thể, công tác chuyển đổi số đã có những đóng góp nhất định giúp Việt phòng chống dịch Covid-19.

Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 nhằm tìm kiếm, bình chọn và tôn vinh các lãnh đạo chuyển đổi số (CDO) khối Chính phủ tại Việt Nam. Đây là những người có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ ngành, địa phương.