07:10 22/03/2022

2 tháng đầu năm, FPT báo lãi trước thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Hà Anh

FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 36% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tích cực trên tất cả các mảng kinh doanh.

Biểu đồ điểm chỉ số FPT.
Biểu đồ điểm chỉ số FPT.

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 36% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tích cực trên tất cả các mảng kinh doanh.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 120.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 29,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,4%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay (chốt phiên ngày 21/3, giá cổ phiếu FPT tăng 0,11% đạt 95.200 đồng/cổ phiếu).

Cụ thể: 2 tháng đầu năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.102 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 756 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Theo VCSC những kết quả này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ cho FPT, được hỗ trợ bởi các mảng kinh doanh cốt lõi: Dịch vụ CNTT, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.

* Xuất khẩu Phần mềm (SO): Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế +53% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng XKPM tăng 1,9 điểm % so với cùng kỳ lên 16,1% trong 2 tháng 2022, mà chúng tôi cho rằng đóng góp doanh thu lớn hơn từ các dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số (DX).

Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu DX tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 37% tổng doanh thu XKPM so với 27% trong 2 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, giá trị hợp đồng XKPM mới tăng 52% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 3,1 nghìn tỷ đồng, báo hiệu tốt cho tăng trưởng trong tương lai.

* Viễn thông: Doanh thu +20% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế + 21% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao truyền hình trả tiền và băng thông rộng 2 chữ số. Theo ban lãnh đạo, số lượng thuê bao băng rộng cố định của FPT đã tăng với tỷ lệ khoảng 16-19% trong khi mảng truyền hình trả tiền ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 21-23% trong 2 tháng đầu năm 2022.

* Doanh thu và lợi nhuận của mảng Giáo dục tiếp tục tăng với tốc độ cao 2 chữ số. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về mảng này này không được cung cấp trong bản tin báo cáo lợi nhuận của tháng này.

Được biết, năm 2022, FPT lên kế hoạch doanh thu đạt 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2021 - trong đó, doanh thu từ khối công nghệ đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 21,1%; doanh thu khối viễn thông đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 14,8% và doanh thu khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 32,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 7.618 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ (6.337 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành 2.107.000 cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao của Công ty. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 21 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đồng thời, phát hành 4.537.265 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên level 4 trở lên có thành tích đóng góp năm 2021 với giá chào bán 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và theo danh sách đính kèm, có 171 cán bộ nhân viên được mua số cổ phiếu ESOP đợt này.