15:40 24/05/2022

4 tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng gần 64% so với cùng kỳ

Hà Anh -

Lũy kế 4 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.912 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 866 tỷ đồng; tăng lần lượt 42,9% và 44,9% so với 4 tháng đầu năm 2021...

Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ thời gian qua.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể: trong tháng 4, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.770 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 145 tỷ đồng, lần lượt tăng lần lượt 49,6% và 70,5% so với tháng 4 năm 2021.

Lũy kế 4 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.912 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 866 tỷ đồng; tăng lần lượt 42,9% và 44,9% so với 4 tháng đầu năm 2021.

Kết quả kinh doanh luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022.
Kết quả kinh doanh luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022.

Về cơ cấu doanh thu theo từng kênh: doanh thu bán lẻ lũy kế 4 tháng năm 2022 tăng 45.4% so với cùng kỳ. Doanh thu online tăng trưởng 152%; Doanh thu sỉ lũy kế 4 tháng năm 2022, tăng 11.9% so với cùng kỳ; Doanh thu vàng miếng lũy kế 4 tháng năm 2022, tăng trưởng 63,6% trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt và tỷ lệ lạm phát tiếp tục neo ở mức cao.

Lũy kế 4 tháng năm 2022, PNJ Gold đã mở mới 7 cửa hàng, đóng 2 cửa hàng và nâng cấp 6 cửa hàng; PNJ Silver đóng 4 cửa hàng.

Tính đến cuối tháng 4/2022, hệ thống PNJ có 343 cửa hàng độc lập bao gồm 324 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver (+284 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+24 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watch (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" cho PNJ với giá mục tiêu là 139.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 32,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,7%.

Bên cạnh đó, VCSC cũng lưu ý rằng vào tháng 4/2021, hoạt động kinh doanh của PNJ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi trước khi bị gián đoạn trở lại từ tháng 5/2021.

Ngoài ra, doanh thu bán lẻ tháng 4/2022 khá ổn định so với tháng 3/2022, khác với những gì chúng tôi ghi nhận trong 4 tháng đầu các năm bình thường như 2019 và 2021, khi doanh thu bán lẻ tháng 4 chỉ tương ứng 77%-82% con số của tháng 3.

Đối với KQKD của các mảng khác, doanh thu bán buôn (chiếm 11% tổng doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2022) tăng 11,9% YoY và doanh thu vàng miếng (chiếm 30% tổng doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2022) tăng 63,6% YoY trong 4 tháng đầu năm 2022.

VCSC cho rằng biên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước (đạt 17,8% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với mức 18,4% trong cùng kỳ năm 2021) do mức tăng mạnh của đóng góp doanh thu từ vàng miếng trong cơ cấu doanh thu của PNJ, tăng lên 30% trong 4 tháng đầu năm 2022 so với mức 26 % trong cùng kỳ năm 2021 vì mảng kinh doanh này thường có biên lợi nhuận gộp đạt khoảng một chữ số (ước tính của chúng tôi là khoảng 1%).

Năm 2022, PNJ dự kiến doanh thu thuần đạt 25.835 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ (19.547 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ (1.029 tỷ đồng); cổ tức 20%. Như vậy, sau 4 tháng, công ty đã hoàn thành 50% mục tiêu doanh thu và 65,67% chỉ tiêu lợi nhuận năm.