16:30 06/09/2014

438 tỷ đồng được lưu ý tại Viet Capital Bank

Kim Anh

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng này đạt 130,37 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,8%

KPMG cho biết chưa thể thu thập được các bằng chứng soát xét về khả năng thu hồi của các khoản tạm ứng này.
KPMG cho biết chưa thể thu thập được các bằng chứng soát xét về khả năng thu hồi của các khoản tạm ứng này.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào 30/6/2014.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, kết quả kinh doanh của Viet Capital Bank trong nửa đầu năm nay ghi nhận tổng tài sản đã tăng 4.08%, lên gần 24.000 tỷ đồng từ mức 23.058 tỷ đồng cuối năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng này đạt 130,37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 40 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Viet Capital Bank đến 30/6/2014 ở mức 3,8%.

Ngoài ra, báo cáo này được soát bởi của Công ty TNHH KPMG có lưu ý đến một điểm liên quan đến các khoản phải thu. Cụ thể, tại ngày 30/6/2014, các khoản phải thu của Viet Capital Bank bao gồm khoản tạm ứng của ngân hàng với số tiền 78,57 tỷ đồng để xử lý các khoản thất thoát và một khoản tạm ứng khác là 359,48 tỷ đồng.

Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, Viet Capital Bank cũng cho biết thêm một số thông tin về khoản thất thoát chờ xử lý 78,57 tỷ đồng nói trên. Theo biên bản làm việc với cơ quan điều tra, ngân hàng đã tạm ứng tiền để xử lý các khoản thất thoát này trong năm 2013 và trong 6 tháng đầu năm 2014 lần lượt là 54,9 tỷ đồng và 23,65 tỷ đồng.

“Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm nay, sự việc vẫn đang trong quá trình được cơ quan điều tra làm rõ”, Viet Capital Bank cho biết thêm.