09:47 14/03/2023

5 nhóm vấn đề lớn của Tuyên ngôn ngoại giao khoa học Pháp ngữ

Đỗ Như -

Các ưu tiên của AUF tập trung vào 5 nội dung lớn: Chuyển đổi số và quản trị đại học; Cơ hội việc làm và khởi nghiệp; Mạng lưới và hợp tác quốc tế; Đào tạo giáo viên, giảng viên và đổi mới sư phạm; Nghiên cứu và tôn vinh kết quả nghiên cứu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 13/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) Slim Khalbous đồng chủ trì Hội thảo đa phương về khoa học Pháp ngữ.

TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC GIỮA HAI BÊN

Tổ chức AUF thành lập từ năm 1961, có sứ mệnh kết nối các đại học, trường đại học có sử dụng tiếng Pháp trong đào tạo trên khắp thế giới, nhằm hình thành một cộng đồng Pháp ngữ trong lĩnh vực giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững và đoàn kết, trong đó đề cao việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nơi mà AUF có mặt.

Tại Việt Nam, AUF có văn phòng đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1992, tới nay đã có hơn 60 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam là thành viên; cùng đã thực hiện nhiều dự án hướng đến việc cải thiện môi trường và chất lượng giáo dục đại học của các trường nói riêng và góp phần vào sự phát triển của các trường nói riêng và góp phần vào sự phát triển của giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao các hoạt động và kết quả đạt được của AUF. AUF và các trường đại học của Việt Nam đã phối hợp, thực hiện các hoạt động đào tạo; dự án nghiên cứu; trao đổi giảng viên, sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển đại học; riêng giai đoạn từ 2018 đến 2022, đã có hơn 40 dự án.

Trong quá trình đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo của Việt Nam, các trường đại học được trao quyền tự chủ lớn hơn, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, đạt những bước phát triển khá nhanh trong những năm gần đây.

Xu hướng chung của các trường đại học Việt Nam và trên thế giới là tăng cường hợp tác với nhau. Trong đó, các trường đại học trong cộng đồng Pháp ngữ cùng các trường đại học của Pháp đã có những hợp tác tích cực, với các chương trình hợp tác lâu dài, uy tín.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Slim Khalbous nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, hội thảo được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam, AUF, hai Đại sứ hai nước Pháp và Ai Cập cùng nhân viên ngoại giao các nước. Các bên sẽ trao đổi về mối quan tâm chung để thống nhất hành động. Hội thảo hướng tới mục tiêu tăng cường sự hợp tác giữa các nhà khoa học Pháp ngữ để giải quyết các vấn đề toàn cầu, đưa ra những ưu tiên và để tăng cường hợp tác khoa học trong không gian Pháp ngữ.

Tham dự hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, căn cứ Tuyên ngôn ngoại giao khoa học Pháp ngữ của AUF: Tăng cường kết nối mạng lưới chính trị - khoa học; Tăng cường thúc đẩy mạng lưới chuyên gia khoa học Pháp ngữ; Thể chế hóa các hoạt động trao đổi nhân lực Pháp ngữ, trao đổi giảng viên và sinh viên; Tham gia tích cực hơn nữa vào các chương trình dành cho nhà quản lý, nhà lãnh đạo giáo dục; Thúc đẩy việc xuất bản các ấn phẩm khoa học bằng tiếng Pháp; Chuẩn hóa chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp ngữ; Phổ biến ứng dụng công nghệ số trong giáo dục; Phát triển năng lực nghề nghiệp và khởi nghiệp của giới trẻ; Chuyên nghiệp hóa đội ngũ giảng viên và hệ thống bằng cấp.

5 NỘI DUNG LỚN CỦA TUYÊN NGÔN NGOẠI GIAO KHOA HỌC PHÁP NGỮ

Tuyên ngôn ngoại giao khoa học Pháp ngữ của AUF là chiến lược hành động của AUF trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Nếu như trong ngoại giao văn hóa, văn hóa là yếu tố thúc đẩy quan hệ ngoại giao và hợp tác, thì trong ngoại giao khoa học, khoa học là yếu tố thúc đẩy sự hợp tác trong giáo dục đại học, là yếu tố thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

Các ưu tiên của AUF tập trung vào 5 nội dung lớn: Chuyển đổi số và quản trị đại học; Cơ hội việc làm và khởi nghiệp; Mạng lưới và hợp tác quốc tế; Đào tạo giáo viên, giảng viên và đổi mới sư phạm; Nghiên cứu và tôn vinh kết quả nghiên cứu.

Tham gia thảo luận và kết luận hội thảo, ông Slim Khalbous nhấn mạnh, AUF sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó tăng cường hoạt động của các trung tâm hướng nghiệp pháp ngữ ở quy mô lớn hơn.

Tổng Giám đốc AUF cũng dành nhiều thời gian để giới thiệu về những nội dung ý nghĩa, hữu ích của Tuần lễ khoa học Pháp ngữ dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới như vai trò đại học Pháp ngữ đối với kinh tế; công tác hướng nghiệp; tiếp cận như cầu nhân lực của doanh nghiệp; giải quyết các vấn đề phức tạp của toàn cầu; tổ chức liên minh các trường đại học ảo…

Trước khi diễn ra Hội thảo đa phương về khoa học Pháp ngữ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã tiếp ngoại giao Tổng Giám AUF Slim Khalbous cùng đoàn công tác của AUF.