16:10 17/05/2022

5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công nhích tăng, ước đạt hơn 22% kế hoạch

Anh Tú

Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 5 ước đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nhích tăng nhẹ so với cùng kỳ sau nhiều tháng đầu năm ì ạch. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 5 bộ vẫn chưa hề giải ngân kế hoạch vốn...

Giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 bắt đầu tăng tốc, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.
Giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 bắt đầu tăng tốc, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4257 báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn lũy kế 4 tháng, ước thực hiện đến ngày 31/5.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, đối với giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4 là 84.765,06 tỷ đồng, đạt 15,12% kế hoạch và đạt 16,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5 là 115.922,47 tỷ đồng, đạt 20,67% kế hoạch (đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Điểm tên một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt mức cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước, Bộ Tài chính chỉ rõ, có 5 Bộ và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30%.

 

Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2022, Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (22,12%). Trong đó vốn trong nước đạt 23,53%, vốn nước ngoài đạt 6,26%.

Theo đó, một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (50,48%), Ngân hàng Phát triển (49,42%), Văn phòng Chính phủ (38,88%), Lâm Đồng (49,4%), Bình Thuận (41,98%), Tiền Giang (39,1%).

Tuy nhiên, vẫn còn 41/51 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó, đáng quan ngại, có 5 bộ vẫn chưa hề giải ngân kế hoạch vốn.

Sốt ruột trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, cản trở tốc độ hồi phục của nền kinh tế, đầu tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gấp rút ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg thành lập 6 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công.

Bên cạnh đó, đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tổ công tác cũng xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

 

Ngày 16/5 vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì cuộc họp với 9 bộ, ngành có tốc độ giải ngâm chậm hơn so với mặt bằng chung. Các bộ, ngành dự họp gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200.000 tỷ đồng so với những năm trước. Trong tổng nguồn vốn nêu trên, các cơ quan dự họp được phân bổ khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan này mới phân bổ chi tiết gần 90% tổng số vốn được phân bổ, đồng thời, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cơ quan cần quyết tâm giải ngân, nhanh chóng có biện pháp triển khai quyết liệt và thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ theo các mốc thời gian.