14:24 06/07/2021

6 tháng đầu năm, Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có giao dịch

Hà Anh -

HNX cho biết, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 345.296 hợp đồng vào ngày 10/6/2021...

Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2021.
Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục ghi nhận những dấu ấn mới trong tháng 6/2021.

Theo đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm 2021 với khối lượng giao dịch bình quân đạt 212.145 hợp đồng/phiên, tăng 1,16% so với tháng trước. Bên cạnh đó, ngày 28/6 vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm sản phẩm mới hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được đưa vào giao dịch, góp phần đưa hàng hoá giao dịch trên thị trường lên 3 sản phẩm và tổng cộng 10 mã hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2021.
Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 6 đạt 29.851 hợp đồng, giảm 10,69% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 33.609 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 7/6/2021, và phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 345.296 hợp đồng vào ngày 10/6/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ, chỉ trong 3 phiên giao dịch cuối tháng 6/2021, đã có 823 hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được giao dịch.

Theo HNX, sản phẩm hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được đánh giá là thành công khi so với hoạt động giao dịch của hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm khi cả 6 tháng đầu năm 2021 hầu như không có giao dịch và khối lượng giao dịch lớn nhất từ khi khai trương chỉ đạt 40 hợp đồng.

Cũng trong tháng 6/2021, hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tiếp tục không có giao dịch. Tổng OI của hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/6/2021 là 99 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 1%, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch 99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm 78,25% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,75% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm, mở rộng đối tượng nhà đầu tư được phép tham gia giao dịch bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng 6/2021, các giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.

Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 190.318 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, tháng 6 có khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất đạt 212.145 hợp đồng/phiên.