20:53 05/10/2021

63 mã không được giao dịch ký quỹ trên HoSE trong quý 4

Hà Anh -

Danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm..

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2021.

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm...

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2021 có 63 mã gồm:

2 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: DXS, KHG

25 mã thuộc diện cảnh báo: AAM, AST, DAH, DHM, GTN, HAS, HNG, HOT, HVN, LAF, MHC, NVT, OGC, FIT, PMG, RDP, SII, SJF, SMA, TCR, TDH, TTE, UDC, VIS, VNS.

4 mã chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ: BHN, FDC, PLP, TNT.

3 mã có lợi nhuận sau thuế trên BTCT soát xét 6 tháng năm 2021 là con số âm: CHP, KHP, SCD.

17 mã thuộc diện kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PXI, PXS, QBS, RIC, TGG, TTF, VOS, YEG.

5 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm là con số âm: DAG, PNC, PVD, SGR, TNI.

5 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1, HU3, SJD, VFG, VPS.